Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor raportu: Okno dialogowe Ustawienia elementu

W tym oknie dialogowym dostępne są ustawienia elementu (obiektu) drukowanego, który jest aktualnie wybrany na panelu podglądu strony. Okno dialogowe zawiera dwie strony.

Ogólne

Na karcie Ogólne dostępne są ustawienia elementu drukowanego, który jest aktualnie wybrany na panelu podglądu strony.

Ustawienia ogólne
Ustawienie Opis
ID obiektu Identyfikator drukowanego obiektu arkusza.
Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości obiektu arkusza powiązanego z elementem drukowanym. Zmiany wprowadzone w tym oknie dialogowym zostaną zastosowane bezpośrednio do obiektu arkusza i będą odzwierciedlone w wyglądzie drukowanego raportu.
Rozciągnij Kontrolka dostępna jedynie w przypadku obiektów na stronach jednostronicowych. Umożliwia wybranie sposobu dopasowania rozmiaru obiektu drukowanego do przypisanego mu prostokąta.
Przytnij Nie zmieniaj rozmiaru obiektu drukowanego. Jeśli będzie większy od prostokąta dostępnego miejsca, zostanie przycięty. Jeśli będzie mniejszy, wokół obiektu pozostanie puste miejsce.
Wypełnij Dopasuj rozmiar obiektu drukowanego, aby wypełnił cały prostokąt dostępnego miejsca.
Wypełnij, zach. propor. Dopasuj rozmiar obiektu drukowanego do prostokąta dostępnego miejsca, zachowując oryginalne proporcje obiektu arkusza.
Użyj obramowania Obiekty są domyślnie drukowane na stronie bez obwódki ani innego obramowania. Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia umieszczenie obramowania wokół obiektu.
Kolor ramki Naciśnij ten przycisk, aby wybrać kolor ramki.
Szerokość ramki Umożliwia określenie grubości obramowania.

Pozycja

Karta Pozycja zawiera ustawienia pozycjonowania i rozmiaru obiektów na dostępnym obszarze drukowania.

Ustawienia pozycji
Ustawienie Opis
Left Ustawia pozycję aktualnie wybranych elementów względem lewego marginesu. Wartość 0 odpowiada skrajnej lewej pozycji na dostępnym obszarze drukowania.
Top Ustawia pozycję aktualnie wybranych elementów względem góry. Wartość 0 odpowiada samej górze dostępnego obszaru drukowania.
Szerokość Ustawia szerokość aktualnie wybranych elementów. Jednostką jest jedna tysięczna szerokości dostępnego obszaru drukowania.
Wysokość Ustawia wysokość aktualnie wybranych elementów. Jednostką jest jedna tysięczna wysokości dostępnego obszaru drukowania.
Poziom Z Ustawia warstwę aktualnie wybranych elementów. W przypadku elementów zachodzących na siebie najpierw drukowany jest element na najniższym poziomie (1), potem element na następnym poziomie itd.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com