Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksportowanie i importowanie projektów replikacji

Projekt replikacji danych można wyeksportować do pliku JSON, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do zrekonstruowania projektu replikacji danych. Wyeksportowany plik JSON można zaimportować do tej samej lub do innej dzierżawy. Można tego użyć na przykład do przenoszenia projektów danych z jednej dzierżawy do innej lub do tworzenia kopii zapasowych projektów danych. Możesz także zaktualizować projekt danych ze zaktualizowanego pliku JSON eksportu.

Eksportowanie projektu danych

Aby wyeksportować projekt, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz projekt, kliknij w prawym górnym rogu i wybierz Eksportuj.

Projekt zostanie wyeksportowany do pliku JSON, którego nazwa składa się z nazwy projektu, typu projektu (Replikacja) i znacznika czasu.

OstrzeżenieNie edytuj wyeksportowanego pliku JSON. Może to uniemożliwić import pliku projektu danych.

Importowanie projektu replikacji

Wyeksportowany projekt replikacji możesz zaimportować w tej samej dzierżawie, z której został wyeksportowany, lub w innej dzierżawie. Kiedy projekt replikacji jest importowany do innej dzierżawy, należy zdefiniować nowe połączenia danych dla wszystkich źródeł danych i miejsc docelowych.

Aby zaimportować projekt:

 1. Kliknij Dodaj nowy na stronie głównej Integracja danych i wybierz Importuj projekt danych.

 2. Dodaj plik JSON projektu danych. Możesz upuścić go w oknie dialogowym lub przeglądać pliki, aby go wybrać.

  Zostają wyświetlone następujące pola:

  • Nazwa

   Opcjonalnie zmień nazwę projektu danych. Nazwą domyślną jest oryginalna nazwa projektu danych z prefiksem Imported_.

  • Przestrzeń
   Wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać projekt danych.

  • Opis
   Opcjonalnie dodaj opis projektu danych lub edytuj istniejący już opis.

  • Zamień zaimportowane połączenia ze źródłami
   Zaimportowane połączenia ze źródłami można zamienić.

   Jest to wymagane, jeśli importujesz projekt danych z innej dzierżawy.

  • Zamień zaimportowane połączenia z miejscami docelowymi

   Zaimportowane połączenia z miejscami docelowymi można zamienić.

   Jest to wymagane, jeśli importujesz projekt danych z innej dzierżawy.

  • Zamień importowane źródłowe schematy

   W tej sekcji wyświetlane są schematy źródłowe dla każdego zadania oczekującego na import. Zaimportowane schematy źródłowe można zamienić.

 3. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Importuj.

Projekt danych zostanie dodany do strony głównej Integracja danych.

Aktualizowanie istniejącego projektu danych

Projekt można zaktualizować z pliku JSON eksportu. Spowoduje to zastąpienie wszystkich zadań w projekcie, ale połączenia i ustawienia zadań nie zostaną zastąpione. Zadania, które nie będą uwzględnione w zaimportowanym projekcie danych, zostaną usunięte.

Na przykład można zaimportować projekt danych wyeksportowany z przestrzeni danych programistycznych do projektu danych w produkcyjnej przestrzeni danych, aby zaktualizować projekt danych produkcyjnych.

Zanim zaczniesz aktualizować projekt danych:

 • Aby utworzyć kopię zapasową projektu danych przed aktualizacją, wyeksportuj go, klikając , a następnie Eksportuj.

 • Zatrzymaj wszystkie zadania, które zostaną usunięte z projektu.

 • Jeśli projekt korzysta z połączeń z aplikacją SaaS, które jeszcze nie istnieją, przed rozpoczęciem importu należy utworzyć te połączenia i wygenerować metadane.

Aby zaktualizować projekt danych:

 1. Otwórz projekt danych, który chcesz zaktualizować.

 2. Kliknij , a następnie kliknij Importuj.

 3. Wybierz lub upuść plik JSON, który chcesz zaimportować.

 4. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w mapowaniu połączeń, które różnią się między projektem danych a importowanym projektem danych.

  Na przykład importowany projekt danych może używać połączenia źródłowego o nazwie SQL1, podczas gdy istniejący projekt danych używa podobnego połączenia o nazwie SQL2. W takim przypadku zamapuj zaimportowane połączenie na SQL2 w sekcji Zamień zaimportowane połączenia ze źródłami.

  InformacjaWybierając połączenie z mapą, możesz utworzyć nowe połączenie z bazą danych, ale nie połączenie z aplikacją SaaS.
 5. Po zakończeniu kliknij Importuj.

Projekt danych jest teraz aktualizowany zgodnie z zaimportowanym plikiem JSON.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!