Ga naar hoofdinhoud

Fractile - scriptfunctie

Fractile() retourneert de waarde die overeenkomt met de inclusieve fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking voor een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

TipU kunt FractileExc - scriptfunctie gebruiken om de exclusieve fractiel te berekenen.

Syntaxis:  

Fractile(expr, fraction)

Retourgegevenstypen: numeriek

De functie retourneert de waarde die overeenkomt met de rangorde zoals gedefinieerd door rangorde = fractie * (N+1) waarbij N het aantal waarden is in expr. Als rangorde een niet-geheel getal is, wordt een interpolatie uitgevoerd tussen de twee dichtstbijzijnde waarden.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking of het veld met de te gebruiken gegevens bij het berekenen van de fractiel.
fraction Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

Resulterende gegevens
Voorbeeld Resultaat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

In een tabel met de dimensies Type en MyFractile zijn de resultaten van de berekeningen Fractile() in het script voor het laden van gegevens:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!