Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Drill-down groepen

Als verschillende velden een natuurlijke hiërarchie vormen, kan het logisch zijn om een drill-down groep te maken.

Voorbeeld 1:  

Organization: Company, Department, Employee

Voorbeeld 2:  

Geography: Continent, Country, State, City

Wanneer u een drill-downgroep gebruikt als dimensie in een diagram, wordt het eerste veld gebruikt in de lijst met waarden van de groep waarvoor meer dan één waarde mogelijk is. Als de huidige gemaakte selecties tot gevolg hebben dat het veld maar één mogelijke waarde heeft, wordt het volgende veld in de lijst gebruikt, vooropgesteld dat dit veld meer dan één mogelijke waarde heeft. Als geen enkel veld in de lijst meer dan een mogelijke waarde heeft, wordt toch het laatste veld gebruikt.

In het eerste voorbeeld hierboven wordt Company gebruikt als diagramdimensie, totdat u één bepaald bedrijf selecteert. Het diagram geeft vervolgens Department weer. Als een enkele afdeling wordt geselecteerd, schakelt het diagram over op Employee.

Als selecties worden hersteld, zodat meer dan één waarde mogelijk wordt in de bovenste velden van de lijst met velden van de groep, schakelt het diagram weer over op het hogere niveau.

Drill-up (Naar hoger niveau schakelen)

De drill-up functie is beschikbaar in staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagrammen. Andere visualisaties weerspiegelen de wijzigingen in de diagrammen, maar kunnen niet zelf worden gebruikt om door de verschillende dimensies heen naar een hoger niveau te schakelen. Als u in een dimensiegroep naar een lager niveau schakelt, zorgt de broodkruimelnavigatie voor koppelingen terug naar de vorige dimensies. Klik op de dimensie waarvoor u naar een hoger niveau wilt schakelen.

In het onderstaande staafdiagram maakt de broodkruimelnavigatie Year > Quarter > Month het mogelijk naar een hoger niveau te schakelen.

Staafdiagram

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!