Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer

U moet gegevens uit Gegevensbeheer toevoegen en beheren, zodat u de gegevens in uw app kunt gebruiken.

Er zijn twee weergaven in Gegevensbeheer:

 • Koppelingenweergave Koppelingen

  U kunt koppelingen maken en bewerken tussen tabellen.

 • Tabel Tabellen

  U krijgt een overzicht van alle gegevenstabellen in de app, of u deze nu hebt toegevoegd via Gegevens toevoegen of geladen met het load-script voor gegevens. Elke tabel wordt weergegeven met de tabelnaam, het aantal gegevensvelden en de naam van de gegevensbron.

Voorbeelden van een gegevenstabel bekijken

U kunt een voorbeeld van een tabel bekijken om te zien welke kolommen deze bevat, en een steekproef van de gegevens.

Doe het volgende:

 • Selecteer de gegevenstabel waarvan u een voorbeeld wilt bekijken.

Er wordt een voorbeeld van de gegevensverzameling in de tabel weergegeven.

Een nieuwe gegevenstabel toevoegen

U kunt snel een gegevenstabel aan uw app toevoegen. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu.U wordt tevens gevraagd gegevens toe te voegen wanneer u een nieuwe app maakt.

U kunt gegevens toevoegen vanuit de volgende gegevensbronnen:

-gegevensbronnen.
Gegevensbron Beschrijving
In-app

Selecteer uit de gegevensbronnen die beschikbaar zijn in uw app. Dit kunnen bestanden zijn die u aan uw app hebt gekoppeld.

U kunt ook een gegevensbron maken en hier handmatig gegevens aan toevoegen met behulp van Handmatige invoer.

Bestandslocaties

Selecteer bestanden op een netwerkstation, bijvoorbeeld een station dat is gedefinieerd door uw beheerder.

Gegevensverbindingen

Selecteer uit bestaande gegevensverbindingen die door u of een beheerder zijn gedefinieerd.

Een gegevenstabel bewerken

U kunt alle gegevenstabellen bewerken die u hebt toegevoegd met Gegevens toevoegen. U kunt de naam van de tabel en velden in de gegevenstabel wijzigen en de velden van de gegevensbron bijwerken. Het is tevens mogelijk een berekend veld toe te voegen en datum- en tijdnotaties aan te passen.

Doe het volgende:

 1. Klik op Bewerken op de gegevenstabel die u wilt bewerken.

  De gegevenstabeleditor wordt geopend, zodat u de gewenste bewerkingen en transformaties kunt uitvoeren.

 2. Klik op Sluiten om terug te keren.

De tabel is nu gemarkeerd als Bijwerken in behandeling en de wijzigingen worden toegepast op de appgegevens de volgende keer dat u de gegevens opnieuw laadt.

Ga voor meer informatie naar Een tabel bewerken.

InformatieU kunt alleen gegevenstabellen bewerken die zijn toegevoegd met Gegevens toevoegen. Als u op Bewerken klikt in een tabel die is geladen via het load-script, wordt de editor voor het laden van gegevens geopend. Ga voor meer informatie naar De editor voor het laden van gegevens gebruiken.

Een gegevenstabel verwijderen

U kunt alleen gegevenstabellen verwijderen die zijn toegevoegd met Gegevens toevoegen. Gegevenstabellen die zijn geladen met het load-script kunnen alleen worden verwijderd door het script te bewerken in de editor voor het laden van gegevens.

Doe het volgende:

 • Klik op Verwijderen op de gegevenstabel die u wilt verwijderen.

De tabel is nu gemarkeerd als Verwijderen in behandeling en wordt verwijderd de volgende keer dat u gegevens opnieuw laadt.

U kunt uw acties voor het verwijderen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren door op Ongedaan maken en Opnieuw te klikken.

WaarschuwingAls u velden uit de gegevenstabel hebt gebruikt in een visualisatie, wordt een fout weergegeven in de app als de gegevenstabel wordt verwijderd.

Gegevenstabelassociaties beheren

Als u meerdere tabellen toevoegt die moeten worden gekoppeld, is sprake van de perfecte als de tabellen worden gekoppeld via sleutelvelden die identieke namen hebben in de verschillende tabellen. Als dat het geval is, kunt u deze toevoegen aan Qlik Sense met de optie Gegevensprofilering uitgeschakeld van Gegevens toevoegen. Dit resulteert in een gegevensstructuur waarbij de tabellen correct zijn gekoppeld.

Als uw gegevensbronnen niet zo perfect zijn, is er sprake van een aantal mogelijke koppelingsproblemen.

 • Als u twee velden hebt geladen die dezelfde gegevens bevatten maar met een verschillende veldnaam in twee verschillende tabellen, is het waarschijnlijk een goed idee om de velden een identieke naam te geven om de tabellen aan elkaar te relateren.
 • Als u twee velden hebt geladen die verschillende gegevens bevatten maar met identieke veldnamen uit twee verschillende tabellen, moet u minimaal één van de velden hernoemen om ze als aparte velden te laden.
 • Als u twee tabellen hebt geladen die meer dan één gemeenschappelijk veld bevatten.

Als u uw gegevens wilt koppelen, is het raadzaam gebruik te maken van de optie Gegevens toevoegen terwijl dataprofilering is ingeschakeld. Dit is de standaardoptie. U kunt deze instelling controleren door te klikken op More naast de knop Gegevens toevoegen in de rechterbenedenhoek van de pagina Gegevens toevoegen.

Qlik Sense voert een gegevensprofilering uit van de gegevens die u wilt laden om u te helpen bij het herstellen van de tabelassociatie. Bestaande onjuiste associaties en mogelijk juiste associaties worden gemarkeerd en u krijgt assistentie bij het selecteren van te associëren velden op basis van een analyse van de gegevens.

U kunt tabelkoppelingen op twee verschillende manieren aanpakken:

 • In de weergave Koppelingenweergave Koppelingen van Gegevensbeheer.

  U kunt koppelingen maken gebaseerd op aanbevelingen van Inzichtenadviseur of aangepaste koppelingen maken op basis van één of meer velden.

  Ga voor meer informatie naar Gegevenskoppelingen beheren.

 • Met de optie Koppelen in een tabeleditor.

  U kunt aangepaste koppelingen en koppelingen met samengestelde sleutel maken op basis van verschillende velden.

  Ga voor meer informatie naar Koppelingen met andere tabellen beheren.

InformatieAls u bij het toevoegen van gegevens gegevensprofilering uitschakelt, zal Qlik Sense tabellen automatisch koppelen op basis van veldnamen.

Wijzigingen toepassen en gegevens opnieuw laden

Wijzigingen die u hebt aangebracht in Gegevensbeheer, zijn pas beschikbaar in de app nadat u gegevens opnieuw hebt geladen. Wanneer u gegevens opnieuw laadt, worden de wijzigingen toegepast en alle nieuwe gegevens die u hebt toegevoegd vanuit de externe gegevensbronnen geladen. Gegevens die u al eerder had geladen, worden niet opnieuw geladen.

U kunt alle gegevens opnieuw laden vanuit de externe gegevensbronnen met de opnieuw laden-knop in de voettekst van Gegevensbeheer.

Voettekst Gegevensbeheer

De opnieuw laden-knop laadt voor de geselecteerde tabel alle gegevens opnieuw. Niet alle gegevens van alle tabellen in de app worden opnieuw geladen.

Als de gegevens in Gegevensbeheer niet zijn gesynchroniseerd met de app-gegevens, is de knop Gegevens laden groen van kleur. In de weergave Koppelingen worden alle nieuwe of bijgewerkte tabellen gemarkeerd met *. Verwijderde tabellen zijn lichtgrijs van kleur. In de weergave Tabellen zijn alle nieuwe, bijgewerkte of verwijderde tabellen blauw gemarkeerd en zijn voorzien van een pictogram waarmee de status van de tabel wordt aangegeven:

 • Tabellen die zijn gemarkeerd met Verwijderen in behandeling Verwijderen worden verwijderd.
 • Tabellen die zijn gemarkeerd met Bijwerken in behandeling opnieuw laden worden bijgewerkt met de velden die zijn toegevoegd, hernoemd, verwijderd, of de tabel wordt hernoemd.
 • Tabellen die zijn gemarkeerd met Toevoegen in behandeling worden toegevoegd.

Doe het volgende:

 • Klik op Gegevens laden om de wijzigingen in de app te laden.

De app-gegevens worden nu bijgewerkt met wijzigingen die u hebt aangebracht in Gegevensbeheer.

Ga als volgt te werk om de wijzigingen toe te passen en alle gegevens in de geselecteerde tabel opnieuw vanuit de externe gegevensbronnen te laden:

 • Klik op de opnieuw laden-knop in de voettekst van Gegevensbeheer.

Acties voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren in Gegevensbeheer

Als u bewerkingen uitvoert in Gegevensbeheer, kunt u uw handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren door te klikken op Ongedaan maken en Opnieuw, of door de sneltoetsen Ctrl + Z en Ctrl + Y te gebruiken.

Het logbestand voor acties wordt gewist als u:

 • De weergave wijzigt, bijvoorbeeld door van het tabeloverzicht naar Associaties te gaan.
 • Gegevens laadt.
 • Gegevensbeheer sluit.

Tabeltransformatiedetails weergeven in Gegevensbeheer

U kunt de uitgevoerde bewerkingen en transformaties in een tabel in Gegevensbeheer bekijken met behulp van het dialoogvenster Details. Het dialoogvenster Details is beschikbaar in de weergaven Koppelingen en Tabel.

Details geeft de huidige bewerkingen en transformaties weer die zijn gemaakt in de geselecteerde tabel. Hier ziet u de bron van een tabel, de huidige wijzigingen die zijn aangebracht en de volgorde waarin de wijzigingen zijn toegepast. Met Details kunt u eenvoudiger begrijpen hoe een tabel in zijn actuele staat is gekomen. U kunt bijvoorbeeld Details gebruiken om eenvoudig de volgorde te zien waarin tabellen zijn aaneengeschakeld.

Ga voor meer informatie naar Tabel- en veldtransformatiedetails weergeven in Gegevensbeheer.

Interactie tussen Gegevensbeheer en het load-script voor gegevens

Als u gegevenstabellen toevoegt in Gegevensbeheer, wordt code voor het script voor het laden van gegevens gegenereerd. U kunt de scriptcode bekijken in de Automatisch gegenereerde sectie van de editor voor het laden van gegevens. U kunt er ook voor kiezen om de gegenereerde scriptcode te ontgrendelen en bewerken, maar in dat geval wordt de gegevenstabel niet langer beheerd in Gegevensbeheer.

Standaard worden gegevenstabellen die in het load-script zijn gedefinieerd, niet beheerd in Gegevensbeheer. Dit betekent dat u de tabellen wel ziet in het gegevensoverzicht, maar deze niet kunt verwijderen of bewerken in Gegevensbeheer en dat geen aanbevelingen voor associaties worden verstrekt voor tabellen die met het script worden geladen. Als u uw scripttabellen echter synchroniseert met Gegevensbeheer, worden uw scripttabellen als beheerde scripttabellen aan Gegevensbeheer toegevoegd.

Waarschuwing

Als u tabellen hebt gesynchroniseerd, kunt u beter geen wijzigingen in de editor voor het laden van gegevens aanbrengen terwijl Gegevensbeheer in een ander tabblad geopend is.

Zie Scripttabellen synchroniseren in Gegevensbeheer voor meer informatie over gesynchroniseerde tabellen.

U kunt scriptsecties toevoegen en code ontwikkelen voor het gebruik van en interactie met het gegevensmodel dat is gemaakt in Gegevensbeheer. Er zijn echter enkele punten waarmee u rekening moet houden. De scriptcode die u schrijft, kan botsen met het gegevensmodel van Gegevensbeheer en in sommige gevallen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld:

 • Tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer, hernoemen of neerzetten in het script.
 • Velden neerzetten uit tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.
 • Aaneenschakeling van tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer en tabellen die worden geladen in het script.
 • Gebruik van de opdracht Qualify met velden in tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.
 • Tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer laden met behulp van Resident in het script.
 • Scriptcode toevoegen na de gegenereerde codesectie. De resulterende wijzigingen in het gegevensmodel worden niet weerspiegeld in Gegevensbeheer.

Zie Het load-script voor gegevens bewerken voor meer informatie over het bewerken van het load-script voor gegevens.

Tabellen aaneenschakelen in Gegevensbeheer

Aaneenschakelen combineert twee tabellen tot een enkele tabel met gecombineerde velden. Aaneenschakelen consolideert inhoud en vermindert daarmee het aantal aparte tabellen en velden dat inhoud deelt. Tabellen in Gegevensbeheer kunnen automatisch of geforceerd worden aaneengeschakeld.

Ga voor meer informatie naar Tabellen aaneenschakelen in Gegevensbeheer.

Aaneengeschakelde tabel in de weergave Tabellen en de weergave Koppelingen.

Aaneengeschakelde tabel.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!