Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Statistische testfuncties

Statistische testfuncties kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen, maar de syntaxis verschilt.

Chi-2 testfuncties

Worden veel gebruikt in de studie van kwalitatieve variabelen. U kunt geobserveerde frequenties vergelijken in een eenzijdige frequentietabel met verwachte frequenties, of de verbinding tussen twee variabelen bestuderen in een contingentietabel.

T-testfuncties

T-testfuncties worden gebruikt voor statistisch onderzoek van twee steekproefgemiddelden. Een t-test met twee steekproeven waarbij wordt onderzocht of twee steekproeven verschillend zijn, wordt veel gebruikt als twee normale verdelingen onbekende afwijkingen hebben en de steekproef voor het experiment klein is.

Z-testfuncties

Een statistisch onderzoek van twee steekproefgemiddelden. Een z-test met twee steekproeven onderzoekt of twee steekproeven van elkaar verschillen. Dit wordt over het algemeen gebruikt als twee normale verdelingen onbekende varianties hebben en als een experiment een grote steekproefgrootte heeft.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!