Ga naar hoofdinhoud

Tekenreeksfuncties

In dit hoofdstuk worden functies voor het werken met en manipuleren van tekenreeksen beschreven.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen, behalve Evaluate, dat alleen kan worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.