Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Geneste aggregaties

U kunt situaties tegengekomen waarbij u een aggregatie moet toepassen op het resultaat van een andere aggregatie. Dit wordt het nesten van aggregaties genoemd.

U kunt aggregaties in de meeste diagramuitdrukkingen niet nesten. U kunt aggregaties echter wel nesten als u de kwalificatie TOTAL gebruikt in de binnenste aggregatiefunctie.

Informatie Er zijn geneste aggregaties van maximaal 100 niveaus toegestaan.

Geneste aggregaties met de kwalificatie TOTAL

Voorbeeld:  

U wilt de som van het veld Sales berekenen, maar alleen transacties opnemen met een OrderDate die gelijk zijn aan die van vorig jaar. Het afgelopen jaar kan worden verkregen via de aggregatiefunctie Max(TOTAL Year(OrderDate)).

De volgende aggregatie zou het gewenste resultaat retourneren:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Voor Qlik Sense moet de kwalificatie TOTAL worden opgenomen voor dit type van nesten. Dit is vereist voor de gewenste vergelijking. Dit soort geneste aggregaties komt vrij vaak voor en vormt een goede manier van werken.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!