Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Rangorde- en clusterfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in diagramuitdrukkingen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rangordefuncties in diagrammen

InformatieDe onderdrukking van nulwaarden wordt automatisch uitgeschakeld als deze functies worden gebruikt. NULL-waarden worden buiten beschouwing gelaten.

Clusterfuncties in diagrammen