Ga naar hoofdinhoud

T-testfuncties

T-testfuncties worden gebruikt voor statistisch onderzoek van twee steekproefgemiddelden. Een t-test met twee steekproeven waarbij wordt onderzocht of twee steekproeven verschillend zijn, wordt veel gebruikt als twee normale verdelingen onbekende afwijkingen hebben en de steekproef voor het experiment klein is.

In de volgende gedeelten worden de statistische t-testfuncties gegroepeerd op basis van de steekproeftest voor cursisten die geldt voor elk type functie.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Een typisch t-test-rapport opstellen

T-testen voor twee onafhankelijke steekproeven

De volgende functies zijn van toepassing op t-toetsen voor cursisten voor twee onafhankelijke steekproeven.

T-testen voor twee onafhankelijke gewogen steekproeven

De volgende functies zijn van toepassing op t-testen voor cursisten voor twee onafhankelijke steekproeven waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

T-testen voor één steekproef

De volgende functies zijn van toepassing op t-testen voor cursisten voor één steekproef.

T-testen voor één gewogen steekproef

De volgende functies zijn van toepassing op t-testen voor cursisten voor één steekproef waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!