Ga naar hoofdinhoud

Rekenkundige functies

In dit hoofdstuk komen functies voor rekenkundige constanten en Booleaanse waarden aan de orde. Deze functies hebben geen parameters, maar de haakjes zijn wel verplicht.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.