Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

TTestw_df - script- en diagramfunctie

TTestw_df() retourneert de geaggregeerde df-waarde (vrijheidsgraden) van de t-toets van Student van twee onafhankelijke series waarden.

Deze functie is van toepassing op student t-testen voor twee onafhankelijke steekproeven waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntaxis:  

TTestw_df (weight, grp, value [, eq_var])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
weightElke waarde in value kan een of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende wegingsfactor in weight.
grpHet veld met de namen van elk van de twee steekproefgroepen. Als er geen veldnaam voor de groep in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Type.
valueDe steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. De steekproefwaarden moeten logisch worden gegroepeerd zoals opgegeven door precies twee waarden in group. Als er geen veldnaam voor de steekproefwaarden in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Value.
eq_varAls eq_var wordt opgegeven als False (0), wordt er uitgegaan van ongelijke varianties tussen de twee steekproeven. Als eq_var wordt opgegeven als True (1), wordt er uitgegaan van gelijke varianties tussen de twee steekproeven.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeelden:  

TTestw_df( Weight, Group, Value )

TTestw_df( Weight, Group, Value, false )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!