Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inputsum

inputsum() retourneert de geaggregeerde som van inputfield geïtereerd op de dimensie(s) van de grafiek. inputfield moet de veldnaam zijn van een veld dat op de juiste wijze als invoerveld in het script is gedefinieerd.

Syntaxis:  

inputsum(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

Als deze aggregatiefunctie wordt gebruikt als uitdrukking in een tabelgrafiek, kunt u de geaggregeerde som interactief bewerken. Als u met de muis over een uitdrukkingscel beweegt, wordt een invoerpictogram weergegeven. Als u op het pictogram klikt, wordt voor de cel de modus voor het bewerken van invoer ingeschakeld. Met de toetsen pijl omhoog/omlaag kunt u van de ene naar de andere cel bewegen zonder de modus voor invoer bewerken uit te schakelen. De wijziging in de geaggregeerde som wordt aan de onderliggende veldwaarden doorgegeven door middel van de gekozen distribution_mode. Wanneer nieuwe waarden worden ingevoerd, wordt het gehele QlikView-document herberekend.

De parameter distribution_mode kan de volgende waarden bevatten:

Waarden voor parameter distribution_mode
Parameter Beschrijving
'+' Standaardmodus. De wijziging wordt in gelijke delen aan alle onderliggende waarden doorgegeven.
'*' De wijziging wordt aan de onderliggende waarden doorgegeven in delen die evenredig zijn aan de bestaande waarden.
'=' De ingevoerde waarde wordt aan alle onderliggende waarden doorgegeven.
'/'

De waarde wordt gelijk verdeeld over de onderliggende waarden, ongeacht de vorige doorgifte, maar met behoud van de vorige som.

De waarden van distribution_mode in de vorige tabel kunnen worden uitgebreid met de volgende modificaties:

Waarde-modifcaties voor parameter distribution_mode
Modificatie Beschrijving
T Bijvoorbeeld '+T'. De ingevoerde wijziging wordt gecompenseerd in de andere geselecteerde waarden in het invoerveld (waardoor het eindtotaal gelijk blijft).
A Bijvoorbeeld '+A'. De ingevoerde wijziging wordt gecompenseerd in alle andere waarden (waardoor het eindtotaal gelijk blijft).

Voorbeelden:  

inputsum (Budget )

inputsum (Budget, '+' )

inputsum (Budget, '*' )

inputsum (Budget, '=' )

inputsum (Budget, '/' )

inputsum (Budget, '+T' )

inputsum (Budget, '+A' )

 

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com