Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapport-editor: Dialoogvenster Iteminstellingen

In het dialoogvenster Iteminstellingen vindt u de instellingen van het afdrukitem (object) dat u hebt geselecteerd in het deelvenster Paginavoorbeeld. Het dialoogvenster bestaat uit twee pagina's.

Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat instellingen voor het afdrukitem dat u hebt geselecteerd in het deelvenster Paginavoorbeeld.

Algemene instellingen
Instelling Beschrijving
Object-ID De ID van het af te drukken werkbladobject.
Eigenschappen... Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend voor het werkbladobject dat bij het afdrukitem hoort. Wijzigingen die in dit dialoogvenster worden aangebracht, worden toegepast op het huidige werkbladobject en zullen ook zichtbaar zijn op de afdruk van het rapport.
Uitrekken Deze opdracht is alleen beschikbaar voor objecten op enkele pagina's. Hier kunt u selecteren hoe de grootte van het printobject moet worden aangepast, zodat het in de rechthoek past die ervoor gereserveerd is.
Clip De grootte van het afdrukobject wordt niet aangepast. Als het te groot is voor de rechthoek, wordt het afgesneden. Als het te klein is, verschijnt er lege ruimte omheen.
Opvullen De grootte van het afdrukobject wordt aangepast zodat het in de rechthoek past.
Vullen met behoud van hoogte/breedte De grootte van het afdrukobject wordt aangepast zodat het in de rechthoek past, met behoud van de originele hoogte-breedteverhouding.
Randen gebruiken Het afdrukobject wordt normaal gesproken zonder kader of rand op de pagina afgedrukt. Als u deze optie inschakelt, verschijnt er een rand om het object.
Kaderkleur Klik op deze knop als u de randkleur wilt selecteren.
Kaderbreedte Hier kunt u de dikte van de rand opgeven.

Positie

Het tabblad Positie bevat instellingen voor het plaatsen en het aanpassen van de grootte van de objecten in het beschikbare afdrukgebied.

Instellingen positie
Instelling Beschrijving
Left Hiermee stelt u de positie in van het geselecteerde item of de geselecteerde items ten opzichte van de linkermarge. 0 is uiterst links op het beschikbare afdrukgebied.
Top Hiermee stelt u de positie in van het geselecteerde item of de geselecteerde items ten opzichte van de bovenzijde. 0 is helemaal bovenaan het beschikbare afdrukgebied.
Breedte Hiermee stelt u de positie in van het geselecteerde item of de geselecteerde items in duizendste delen van de breedte van het beschikbare afdrukgebied.
Hoogte Hiermee stelt u de positie in van het geselecteerde item of de geselecteerde items in duizendste delen van de hoogte van het beschikbare afdrukgebied.
Z-niveau Hiermee stelt u de laag in van het geselecteerde item of de geselecteerde items. Als items het item op het laagste niveau (1) overlappen, wordt deze laag het eerst afgedrukt, vervolgens wordt de volgende afgedrukt enzovoort.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com