Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Grafieken maken met Direct Discovery

Er kunnen grafieken worden gemaakt met velden van het type DIMENSION als grafiekdimensies en velden van het type MEASURE in grafiekuitdrukkingen. Velden van het type DETAIL hebben geen functie in grafieken en kunnen niet worden gebruikt.

Voor QlikView-grafieken waarbij gebruik wordt gemaakt van alleen Direct Discovery-velden, worden alle aggregaties uitgevoerd in de database. Als een grafiek zowel Direct Discovery-velden als velden in het geheugen bevat, worden eerst de databaseaggregaties uitgevoerd en vinden vervolgens de aggregaties op grafiekniveau plaats nadat de databaseaggregaties zijn voltooid.

De volgende aggregatiefuncties kunnen worden gebruikt in velden van het type MEASURE:

  • Sum
  • Avg
  • Count
  • Min
  • Max

Het is belangrijk om te weten wat voor type aggregaties door de brondatabase worden ondersteund bij het gebruik van Direct Discovery. Zo ondersteunen bijvoorbeeld de meeste SQL-databases DISTINCT in willekeurige aggregatie, terwijl Google Big Query alleen COUNT(DISTINCT ...) ondersteunt.

De meeste grafiekfuncties van QlikView zijn beschikbaar bij gebruik van Direct Discovery-velden: interactief sorteren, opmaak, visuele aanwijzingen, dimensiegrenzen, enz.

Vanwege de SQL-syntaxisspecifieke aard van Direct Discovery, worden draaitabellen en minigrafieken niet ondersteund bij Direct Discovery-velden.

Als er aanhalingstekens zijn vereist voor velden van het type MEASURE, moeten de aanhalingsteken worden toegepast in de opdracht Direct Query, niet in de grafiekuitdrukking. Als er aanhalingstekens zijn vereist voor velden van het type MEASURE, moeten de aanhalingsteken worden toegepast in de opdracht Direct Query, niet in de grafiekuitdrukking. Voor databases zoals Oracle die de hoofdlettergevoeligheid regelen door middel van het gebruik van ID's met aanhalingstekens, moeten de kolomnamen in de grafiekuitdrukkingen exact overeenkomen, qua hoofdlettergebruik, met de kolomnamen in de database.

Een veld van het type MEASURE dat begint met een onderstrepingsteken moet tussen dubbele aanhalingstekens worden gezet in een grafiekuitdrukking.

De optie "Ontbrekende waarden weglaten" in grafieken werkt niet met Direct Discovery-velden en moet zijn uitgeschakeld. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, werkt de optie "Onderdrukken als waarde leeg is" volgens verwachting.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com