Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

OLE-DB en ODBC

OLE DB

In QlikView wordt de OLE-DB-interface ondersteund voor het verbinden met externe gegevensbronnen. Een groot aantal externe databases kan worden gebruikt via de Microsoft OLE DB Provider voor ODBC-stuurprogramma's.

Is juiste MS OLE DB Provider geïnstalleerd?

Wanneer u Bestand, Script bewerken, Verbinden met OLE DB selecteert, wordt de pagina Data Link-eigenschappen geopend, als de OLE DB Provider correct is geïnstalleerd. Anders verschijnt een foutbericht dat geen verbinding kan worden gemaakt. In dat geval moet u de installatie uitvoeren.

Wanneer is een ODBC-interface nodig?

Als u een algemene database wilt openen, is het nodig dat de ODBC-interface (Open DataBase Connectivity) is geïnstalleerd. U kunt ook gegevens uit de database exporteren in een bestand dat door QlikView kan worden gelezen.

In het algemeen worden bij het besturingssysteem diverse ODBC-stuurprogramma's geïnstalleerd. U kunt extra stuurprogramma's aanschaffen bij een softwareleverancier, zoeken op het internet of verkrijgen van de fabrikant van het database management systeem (DBMS). Sommige stuurprogramma's zijn gratis verkrijgbaar.

De hier beschreven ODBC-interface is de interface op de clientcomputer. Als u ODBC wilt gebruiken voor toegang tot een relationele database met meerdere gebruikers op een netwerkserver, hebt u misschien extra DBMS- software nodig die een client toegang geeft tot de database op de server. Neem contact op met de DBMS-leverancier voor meer informatie over de benodigde software.

QlikView werkt met 32-bits en 64-bits ODBC-stuurprogramma's.

Is het juiste ODBC-stuurprogramma geïnstalleerd?

Op een 64-bits platform kunt u met zowel de 32-bits als de 64-bits toepassing werken. Het is ook mogelijk zowel een 32-bits als een 64-bits ODBC-stuurprogramma uit te voeren.

Als u de 64-bits versies van ODBC en QlikView gebruikt, bevindt de ODBC Data Source Administrator (ODBC-gegevensbronbeheer) zich in het Configuratiescherm, onder Systeembeheer.

Als u de 32-bits versie van ODBC en QlikView gebruikt, moet u de 32-bits beheerder starten via het uitvoerbare bestand, odbcad32.exe, dat zich bevindt in de map SysWOW64, in het algemeen C:\Windows\SysWOW64.

Volgens de informatie van Microsoft bevat in de 64-bits versies van het besturingssysteem de map system32, in het algemeen C:\Windows\System32, uitsluitend 64-bits bestanden. Er is ook een 32-bits versie van het bestand. Dit bevindt zich in de map syswow64. Zie http://technet.microsoft.com voor meer informatie.

Op een 32-bits besturingssysteem is de configuratie eenvoudig omdat alle bestanden en stuurprogramma's 32-bits zijn.

Er moet een versie van ODBC Data Source Administrator (ODBC-gegevensbronbeheer) op het systeem zijn geïnstalleerd. (Voor 32-bits ODBC op een 64-bits besturingssysteem start u odbcad32.exe).

Ga naar het tabblad ODBC Drivers (ODBC-stuurprogramma's) om te zien welke stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

Als het stuurprogramma dat u nodig hebt niet voorkomt in het dialoogvenster ODBC Drivers (ODBC-stuurprogramma's), dient u contact op te nemen met uw softwareleverancier voor het juiste stuurprogramma.

ODBC-gegevensbronnen maken

Er moet een ODBC-gegevensbron worden gemaakt voor de database als u deze wilt kunnen gebruiken. Dit kunt u doen tijdens de ODBC-installatie of op een later moment.

Voordat er gegevensbronnen worden gemaakt, moet er worden besloten of het gebruikers- of systeemgegevensbronnen moeten zijn. Gebruikersgegevensbronnen kunnen niet worden gebruikt tenzij er tijdens het aanmelden het correcte gebruikers-ID is gebruikt. Als de gegevensbronnen met andere gebruikers moet worden gedeeld, moeten er systeemgegevensbronnen worden gemaakt.

  1. Open het dialoogvenster ODBC Data Source Administrator (ODBC-gegevensbronbeheer) opnieuw.
  2. Ga naar het tabblad Gebruikers-DSN om gebruikersgegevensbronnen te maken, of ga naar het tabblad Systeem-DSN om systeemgegevensbronnen te maken.
  3. Klik op de knop Toevoegen. Het dialoogvenster Add Data Source (Gegevensbron toevoegen) wordt geopend. Hierin wordt een lijst weergegeven van de geïnstalleerde ODBC-stuurprogramma's.
  4. Als het juiste ODBC-stuurprogramma wordt weergegeven, selecteert u dit en klikt u op OK. Een dialoogvenster voor het geselecteerde database-stuurprogramma wordt geopend. Geef uw gegevensbron een naam en stel de nodige parameters in. Klik op de knop OK als u klaar bent.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com