Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

OLE DB i ODBC

OLE DB

Aplikacja QlikView obsługuje interfejs OLE DB do nawiązywania połączeń z zewnętrznymi źródłami danych. Dostawca baz danych OLE DB dla sterowników ODBC firmy Microsoft umożliwia dostęp do wielu różnych zewnętrznych baz danych.

Czy zainstalowany jest właściwy dostawca baz danych OLE DB?

Jeśli dostawca baz danych OLE jest prawidłowo zainstalowany, wybranie kolejno opcji Plik, Edytuj skrypt, Połącz z OLE DB spowoduje wyświetlenie strony Właściwości łącza danych. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można nawiązać połączenia. Konieczne będzie zainstalowanie dostawcy.

Kiedy potrzebny jest interfejs ODBC?

Dostęp do typowej bazy danych wymaga zainstalowanego interfejsu ODBC (Open DataBase Connectivity). Alternatywą jest eksportowanie danych z bazy danych do pliku obsługiwanego przez QlikView.

Pewne sterowniki ODBC są zazwyczaj instalowane wraz z systemem operacyjnym. Dodatkowe sterowniki można zakupić od producentów oprogramowania, pobrać z Internetu lub otrzymać od dostawcy używanego systemu baz danych. Niektóre sterowniki są dostępne bezpłatnie.

Opisany tutaj interfejs ODBC to interfejs na komputerze klienckim. Jeśli planowane jest używanie interfejsu ODBC w celu korzystania z relacyjnej, wielodostępnej bazy danych na serwerze sieciowym, może być potrzebne dodatkowe oprogramowanie systemu baz danych umożliwiające klientowi dostęp do bazy danych na serwerze. Więcej informacji na temat niezbędnego oprogramowania można uzyskać od dostawcy systemu baz danych.

Aplikacja QlikView współpracuje z 32-bitowymi i 64-bitowymi sterownikami ODBC.

Czy zainstalowany jest właściwy sterownik ODBC?

Na platformie 64-bitowej można używać zarówno aplikacji 32-bitowych, jak i 64-bitowych. Można też korzystać zarówno z 32-bitowych, jak i 64-bitowych sterowników ODBC.

W przypadku 64-bitowych wersji sterownika ODBC i aplikacji QlikView program Administrator źródła danych ODBC jest dostępny w Panelu sterowania, opcja Narzędzia administracyjne.

Jeśli używana jest 32-bitowa wersja sterownika ODBC i aplikacji QlikView, 32-bitową aplikację administracyjną trzeba uruchamiać za pomocą pliku wykonywalnego odbcad32.exe w folderze SysWOW64, zazwyczaj c:\windows\SysWOW64.

Według informacji firmy Microsoft w 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego folder system32 (zazwyczaj c:\windows\system32) zawiera jedynie pliki 64-bitowe. Jeśli istnieje również 32-bitowa wersja pliku, jest ona przechowywana w folderze syswow64. Więcej informacji zawiera witryna http://technet.microsoft.com.

W 32-bitowym systemie operacyjnym konfiguracja jest bardzo prosta, ponieważ wszystkie pliki i sterowniki są 32-bitowe.

W systemie powinien być zainstalowany program Administrator źródła danych ODBC. (W przypadku 32-bitowego sterownika ODBC w 64-bitowym systemie operacyjnym należy uruchomić plik odbcad32.exe).

Przejdź do karty Sterowniki ODBC, aby zobaczyć zainstalowane sterowniki.

Jeśli potrzebny sterownik nie jest wymieniony na karcie Sterowniki ODBC, należy go uzyskać od dostawcy oprogramowania.

Tworzenie źródeł danych ODBC

Konieczne jest utworzenie źródła danych ODBC odpowiadającego używanej bazie danych. Można to zrobić podczas instalacji ODBC lub później.

Przed utworzeniem źródła danych trzeba zdecydować, czy ma to być źródło danych użytkownika, czy systemowe. Źródła danych użytkownika są dostępne jedynie po zalogowaniu się z odpowiednim ID użytkownika. Udostępnianie źródeł danych innym użytkownikom wymaga tworzenia systemowych źródeł danych.

  1. Ponownie otwórz okno dialogowe Administrator źródła danych ODBC.
  2. Przejdź do karty DSN użytkownika w celu utworzenia źródła danych użytkownika lub do karty Systemowe DSN, aby utworzyć systemowe źródło danych.
  3. Kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie źródła danych z listą zainstalowanych sterowników ODBC.
  4. Jeśli właściwy sterownik ODBC jest zainstalowany, zaznacz go i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe wybranego sterownika bazy danych. Podaj nazwę źródła danych i ustaw niezbędne parametry. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com