Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aan de slag met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

In dit onderwerp wordt er algemene informatie behandeld over de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, zoals de add-in activeren, openen en verbinden met Qlik Sense-inhoud. Zie De Qlik-add-in gebruiken voor Microsoft Excel en verwante onderwerpen voor informatie over hoe u inhoud aan uw sjabloon toevoegt.

De add-in moet zijn geïnstalleerd voordat u ermee aan de slag kunt gaan. Zie De Qlik-add-in voor Microsoft Excel implementeren en installeren voor meer informatie.

Vereisten voor het gebruik van de add-in

Om de add-in te kunnen gebruiken om een rapportsjabloon te maken voor een Qlik Sense-app in een gedeelde ruimte, moet u het toegangsrecht Kan weergeven hebben voor die ruimte.

Om de add-in te kunnen gebruiken om een rapportsjabloon te maken voor een Qlik Sense-app in een beheerde ruimte, moet u minimaal de machtiging Heeft beperkte weergave hebben voor die ruimte.

WaarschuwingU hebt alleen het toegangsrecht Kan weergeven nodig voor de ruimte van de app om in de add-in verbinding te maken met de app, maar alle rapporttaken die gebruikmaken van de door u gemaakte sjabloon, worden uitgevoerd op basis van het toegangsrechts van de eigenaar van de rapporttaak. Daarom moet de maker van de sjabloon eigenlijk geen sjabloon maken met inhoud die op een appwerkblad staat dat hij/zij in de toekomst niet zichtbaar gaat maken voor andere leden van de ruimte (dit is dus een werkblad dat privé is voor de maker van de sjabloon). Raadpleeg Vereisten voor het uitvoeren van een rapporttaak voor meer informatie.

Als u met een webversie van Microsoft Excel voor Microsoft Outlook 365 werkt, moet u pop-ups toestaan in de instellingen van uw browser. Maar bewaar de navigatiegeschiedenis en de opgeslagen cookies. Anders moet u de add-in elke keer dat u Excel opent, opnieuw installeren.

De add-in activeren

Nadat een Microsoft-beheerder de Qlik add-in voor uw organisatie heeft geïnstalleerd, kunt u deze activeren en gebruiken als u er toegang to hebt gekregen.

Afhankelijk van uw versie van Microsoft Excel, kan het zijn dat deze stappen er iets anders uitzien. Raadpleeg de officiële documentatie van Microsoft voor meer informatie.

 1. Open de desktop- of webversie van Excel.

 2. Ga naar StartAdd-ins > Add-ins ophalen.

 3. Selecteer de Qlik add-in op het tabblad BEHEERD DOOR BEHEERDER van het dialoogvenster.

Het Qlik add-inpictogram wordt toegevoegd aan uw lintbalk.

Add-ins voor Microsoft Outlook 365-programma's weergeven, beheren en installeren

InformatieAls u de add-in hebt geïnstalleerd met sideloading of via een netwerkshare, is er een andere procedure voor de activering van de add-in. Zie: De add-in installeren met gebruik van sideloading of een netwerkshare.

De add-in openen

Om de add-in te openen, klikt u op het Qlik-pictogram in de lintbalk op het tabblad Start.

Open de Qlik-add-in door op het Qlik-pictogram op de lintbalk te klikken.

Lintbalk in Microsoft Excel toont het Qlik-add-in pictogram

Met de tenant verbinden en aanmelden

Wanneer u de add-in opent, wordt u gevraagd te verbinden met de Qlik Cloud-tenant waarvoor de add-in is geïnstalleerd. Vergeet niet dat één add-in-installatie de add-in voor één specifieke tenant configureert. Klik op Verbinden.

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de add-in te installeren.

U wordt gevraagd aan te melden wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer de verbinding van de kant van de server wordt verbroken. Als u een webversie van Excel gebruikt, kan het zijn dat u zich later opnieuw moet aanmelden als u uw navigatiegeschiedenis en opgeslagen cookies niet bewaart.

 1. Wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden, volgt u de aanmeldprocedure voor uw Qlik-account en gebruikt u, indien van toepassing, de configuratie van de identiteitsprovider van uw tenant.

 2. In het autorisatievenster van de app, verleent u de app met de OAuth-client goedkeuring door op Goedkeuren te klikken. U hoeft dit alleen te doen nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld bij de tenant.

De Qlik Sense-app voor de sjabloon selecteren

Nadat u zich hebt aangemeld, moet u de Qlik Sense-ruimte en de app selecteren die u als bron wilt gebruiken voor de sjabloon die u maakt. Een rapportsjabloon gebruikt één app. U kunt alleen objecten vanuit één Qlik Sense-app aan ieder Excel-sjabloonbestand toevoegen.

 1. Selecteer de Qlik Cloud Analyse-ruimte onder Ruimte.

 2. Select de Qlik Sense-app uit de ruimte in App.

 3. Klik op Opslaan.

Nadat de app is geüpload en de metadata in het bestand zijn geplaatst, kunt u op Extern bestand of externe applicatie openen klikken om de bronapp in Qlik Cloud te openen.

Nadat het sjabloon is verbonden met de bron-app, kunt u teruggaan naar het tabblad Start in de add-in om de app te wijzigen. Ga voor meer informatie naar De verbondenQlik Sense-app wijzigen.

Beschikbaarheid van werkbladen in de app

Wanneer u zich aanmeldt bij de Qlik-add-in voor Microsoft Excel ziet u alleen inhoud waartoe u toegang hebt in de Qlik Sense-bronapp. Bijvoorbeeld: voor een app in uw persoonlijke ruimte hebt u toegang tot alle inhoud. Bij een app in een gedeelde ruimte kunt u alleen inhoud bekijken en gebruiken die openbaar is in de app of privé is voor u. Inhoud van een privéwerkblad van een andere gebruiker in een gedeelde ruimte van een app is niet zichtbaar en kan niet worden gebruikt.

Voorbeeld weergeven van het rapport

Wanneer u een sjabloon ontwikkelt, wilt u waarschijnlijk controleren of de uitvoer die wordt gegenereerd, is wat u wilt dat deze is. Geef een voorbeeld weer van het rapport om te kijken hoe het eruit komt te zien zonder dat u rapporttaken hoeft te configureren en naar uzelf moet mailen.

Om een voorbeeld van uw rapport weer te geven, klikt u op het Downloaden-pictogram op de werkbalk rechtsbovenaan in de add-in. U hebt de volgende opties:

 • Voorbeeld als Excel (.xlsx)

 • Voorbeeld als PDF

Uw rapport wordt geopend in een browservenster of naar uw computer worden gedownload. Dit is afhankelijk van uw browserinstellingen. Als u geen rapport ziet, dient u te controleren of u pop-ups toestaat in uw browser.

Open het gegenereerd bestand om de resultaten te controleren.

Voorbereiden voor PDF-uitvoer of afdrukken

Als uw rapport wordt gegenereerd in de PDF-indeling of wordt afgedrukt, kan het zijn dat u de afdrukinstellingen in uw sjabloon moet bijwerken. Gebruik de interne functies in Microsoft Excel om het sjabloon voor te bereiden. U vindt deze instellingen meestal onder Pagina-indeling.

Sommige van de configuraties voor de pagina-instellingen zijn als volgt:

 • Papierformaat

 • Afdrukstand

 • Geselecteerd afdrukgebied

 • Pagina-einden

De navigatie-ervaring voor het configureren van het afdrukgebied en de pagina-instelling is afhankelijk van uw versie van Excel, uw besturingssysteem en mogelijk van uw webbrowser. Voor meer informatie over deze Excel-functies, raadpleegt u de Microsoft Excel-documentatie voor uw specifieke omgeving.

Het bronobject openen in Qlik Sense

Als u het bronobject in Qlik Sense wilt zien, selecteert u item in het Excel-werkboek. Vervolgens klikt u bij Bronapp in de add-in op Extern bestand of externe applicatie openen .

Als het bronobject is een diagram is, wordt u naar de Qlik Sense-app gebracht om het bijbehorende werkblad te zien. Het kan zijn dat u zich weer moet aanmelden bij Qlik Cloud om de app te openen.

Uw werk opslaan

Sla de Excel-werkmap op zoals u dat normaal ook zou doen. U kunt het .xlsx-bestand weer openen zoals normaal om uw sjabloon te zien.

De add-inversie en het verbonden serveradres vinden

U kunt de add-inversie en het serveradres van de Qlik Cloud tenant opzoeken.

 1. Klik in het add-invenster op het tabblad Start op de werkbalk.

 2. Klik naast de Bronapp op Meer.

 3. Klik op Over.

 4. Hier ziet u de tenant-URL en Office-add-inversie en de ruimte en naam van de Qlik Sense-app.

De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant

Als er wijzigingen zijn in de verbonden Qlik Cloud-tenant, wordt het Excel-document dat gebruikmaakt van de add-in niet automatisch bijgewerkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het volgende moet vernieuwen:

 • De lijst met beschikbare ruimten waar u mee kunt werken.

 • De lijst met beschikbare apps waar u mee kunt werken.

 • De lijst met beschikbare entiteiten in de geselecteerde Qlik Sense-app.

 • De diagramafbeeldingen die u hebt gebruikt in de sjabloon. Bijvoorbeeld: als u selecties hebt gemaakt in de Qlik Sense-bronapp, wilt u mogelijk dat uw diagramafbeeldingen de selecties in de tijdelijke aanduidingen van afbeeldingen weerspiegelt.

 • De status van afbeeldingen en tabellen die u in de sjabloon hebt gebruikt (bijvoorbeeld omdat ze zijn verwijderd of hun titels zijn gewijzigd).

Volg de onderstaande stappen om de metagegevens van de verbinding te vernieuwen.

 1. Klik in het add-invenster op het tabblad Start op de werkbalk.

 2. Klik naast de Bronapp op Meer.

 3. Klik op Alle afbeeldingen vernieuwen.

Dit is van toepassing op een algemene vernieuwing. U kunt ook een aantal afzonderlijke entiteiten en objecten op de andere tabbladen in de add-in vernieuwen. Het Opnieuw laden-pictogram is aanwezig als dit mogelijk is.

De gegevens en objecten in een sjabloon worden niet bijgewerkt wanneer de Qlik Sense-app wordt bewerkt tenzij er actief wordt vernieuwd.

Excel-rapportsjabloonbestanden delen

Sjabloonbestanden bevatten alleen tabellabels en voorbeeldafbeeldingen. Als een andere gebruiker de sjabloon wil bewerken en er een voorbeeld van wil weergeven, moet hij of zij:

 • De Qlik-add-in die is geïnstalleerd in hun versie van Microsoft Excel.

 • Toegang hebben tot de Qlik Cloud-tenant.

 • Als de app in een gedeelde ruimtestaat: Kan bekijken of een hogere ruimterol in de ruimte of voor de app (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken de app en toegang krijgen tot de gegevens).

 • Als de app in een beheerde ruimtestaat: Heeft beperkte weergave of een hogere ruimterol in de ruimte of voor de app (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken de app en toegang krijgen tot de gegevens).

Een rapportsjabloon is echter een gewone Excel-werkmap die de gegevens bevat die beschikbaar waren toen het voorbeeld werd gemaakt. U kunt het sjabloonbestand met iedereen delen, maar alleen gebruikers met toegang tot de bronapp hem verbinden met de add-in en vernieuwen. Zie De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant voor meer informatie over het algemeen vernieuwen.

De verbondenQlik Sense-app wijzigen

Een Excel-rapportagesjabloon kan rapporteren genereren vanuit een afzonderlijke Qlik Sense-app. U kunt de verbonden Qlik Sense-app op twee manieren wijzigen. Deze methoden worden in de onderstaande secties beschreven.

De app wijzigen in een leeg sjabloon

Nadat u een sjabloon hebt gemaakt en hebt gekoppeld aan een Qlik Sense-app, kunt u de verbonden app wijzigen zolang er geen objecten aan het sjabloon zijn toegevoegd.

 1. Klik in het add-invenster op het tabblad Start op de werkbalk.

 2. Klik naast de Bronapp op Meer.

 3. klik op Bron-app bewerken.

 4. Selecteer de Ruimte en App en klik op Opslaan.

Verbinding maken met een andere app-id

Gedurende de levenscyclus van een app wordt uw app mogelijk gepubliceerd in een beheerde ruimte, gedupliceerd of geëxporteerd en opnieuw geüpload in een nieuwe ruimte of tenant. In deze scenario's moet u de id van de app wijzigen en eventueel die van de tenant waarmee het sjabloon is verbonden.

Om dit te kunnen doen, moet de app dezelfde object-id bevatten als de app waarmee het sjabloon momenteel is verbonden.

 1. Voordat u de sjabloonverbinding wijzigt, wordt aanbevolen dat u een back-upkopie van het sjabloon maakt.

 2. Klik in het add-invenster op het tabblad Start op de werkbalk.

 3. Klik naast de Bronapp op Meer.

 4. Klik op Sjabloonverbinding wijzigen.

 5. Geef de app-id op van de app waarmee u het sjabloon wilt verbinden.

  TipU kunt de app-id direct kopiëren en plakken vanuit de URL als u de app hebt geopend.
 6. Als de nieuwe app zich in een andere Qlik Cloud-tenant bevindt dan de huidige verbonden app, schakel dan de instelling voor De Qlik Cloud-tenant wijzigen in. Geef de nieuwe tenant-URL op.

 7. Klik op Sjabloonverbinding wijzigen.

 8. Sluit en open de add-in opnieuw of vernieuw de pagina.

Zoeken naar Qlik Sense-objecten in de add-in

U kunt een specifiek Qlik Sense-object vinden door de lijst die rechts wordt weergegeven nadat u op de knop Toevoegen hebt geklikt uit te vouwen en er doorheen te bladeren. U kunt ook een tekenreeks invoeren in het zoekvenster. Nadat u op Enter hebt gedrukt, wordt er naar de tekenreeks gezocht in de volgende velden van de ingevoegde Qlik Sense-app:

 • Object-id

 • Objectnaam (inclusief werkbladen)

 • Type diagram

Om het juiste object snel te vinden, is het belangrijk om tijdens de ontwikkeling van Qlik Sense-apps de juiste naamgevingsconventies te gebruiken.

Foutmeldingen openen

Er zijn systeemeigen foutmeldingen in de Excel-add-in. Om te helpen bij de melding van een fout wanneer u contact opneemt met Qlik, controleert u eerst de foutmeldingen in de ontwikkelingshulpprogramma's van uw browser, in de JavaScript-console en de netwerkrtabbladen.

Aanbevolen methoden voor naamgeving van app-objecten

De manier waarop u een naam geeft aan de objecten in uw Qlik Sense-app kan van invloed zijn op de doeltreffendheid en bruikbaarheid van uw rapportsjablonen. Ga voor een lijst met aanbevolen procedures naar Best practices for tabular reporting.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!