Ga naar hoofdinhoud

Een Qlik Reporting Service-rapport maken

Met de Qlik Reporting Service-connectorblokken kunt u snel en gemakkelijk aangepaste rapporten van meerdere pagina's maken op basis van app-werkbladen. Dit onderwerp toont hoe u elk van de rapportageblokken kunt gebruiken voor het maken van rapporten. Aan het eind van dit onderwerp zult u in staat zijn om rapporten van één pagina te genereren op basis van een app-werkblad, en rapporten van meerdere pagina's en aangepaste rapporten kunnen genereren met verschillende selecties toegepast op verschillende werkbladen.

U dient bekend te zijn met Qlik Application Automation om een Qlik Reporting Service-rapport te kunnen maken. Ga voor meer informatie naar Automatisering van Qlik-applicaties (alleen in het Engels).

Opmerking over Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Reporting Service is alleen beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) met gebruik van de Qlik Reporting Service API. Organisaties die Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) gebruiken, hebben een extra licentie nodig voor het gebruik van de Qlik Reporting Service API.

Beveiliging

Zodra een rapport is gemaakt met behulp van een automatisering, kunt u het PDF-document met iedereen delen. Dit betekent dat u gegevens kunt delen van een app die niet beschikbaar is voor alle gebruikers. Voordat u rapporten maakt en verzendt, is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen kunnen zijn voor de veiligheid van de app en de gegevens die worden gebruikt om het rapport te maken.

Een eenvoudig rapport genereren

Aan het eind van deze sectie zult u in staat zijn om een eenvoudig rapport te maken dat de werkbladen van een app weergeeft. U genereert het rapport handmatig door de automatisering uit te voeren. Als u een app met meer dan een werkblad gebruikt, worden alle werkbladen in het rapport opgenomen. In latere secties leert u hoe u specifieke werkbladen selecteert om het rapport aan te passen.

 1. Een nieuwe automatisering (alleen in het Engels) maken.

 2. Vanuit het blokselectievenster onder Mijn connectoren selecteert u Qlik-rapportage.

 3. Sleep een blok Rapport maken naar het canvas en voeg het toe aan het blok Start.

 4. Selecteer het veld App-id en gebruik de functie voer zoekactie uit om de app te vinden die u wilt gebruiken voor het genereren van een rapport.

  Het veld Naam wordt gevuld met de app-naam. Als u wilt dat het rapport een andere naam heeft, voert u een nieuwe naam in dit veld in.

 5. Stel de Werkbladmodus in op Alle.

  Met deze instelling wordt een rapport gemaakt dat elk werkblad in de app bevat.

 6. Sleep een blok Rapport genereren naar het canvas en voeg het toe aan het blok Rapport maken.

 7. Het veld Rapport wordt gevuld met de rapportnaam uit het vorige blok.

 8. Vanuit het blokselectievenster onder Mijn connectoren selecteert u E-mail.

 9. Sleep een blok E-mail verzenden naar het canvas en voeg het toe aan het eind van de automatisering.

  Het blok E-mail verzenden moet worden geconfigureerd voor het verzenden van e-mail. Selecteer het tabblad Verbinding in het blokconfiguratiemenu. Voer de relevante e-mailverbindingsgegevens voor uw e-mailprovider in. Voor een voorbeeld van een verbinding met Gmail SMTP-server gaat u naar Gmail-verificatie.

 10. Selecteer Invoerwaarden.

 11. Voer in het veld Aan een e-mailadres in.

 12. Voer een Onderwerp voor de e-mail in en stel Type in op Tekst.

 13. Voer in het veld Hoofdtekst een bericht in.

 14. Selecteer Bijlage toevoegen.

  In het veld Bestand selecteert u de rapportnaam uit de lijst.

  U rapportautomatisering dient er nu als volgt uit te zien:

  Een eenvoudige automatisering voor rapportage met 4 blokken

 15. Sla de automatisering op en klik vervolgens op Uitvoeren.

  Het rapport wordt naar het e-mailadres van uw bestemming verzonden als u geen blokfouten ontvangt. De meest voorkomende fout bij het gebruik van een e-mailblok is een SMTP-configuratiefout. Als dit gebeurt, controleert u de verbindingsinstellingen voor het blok E-mail verzenden en probeert u het opnieuw.

Een selectie aan het rapport toevoegen

In de vorige sectie hebt u een rapport gemaakt op basis van de werkbladen in een app. In dit gedeelte past u een selectie toe op het hele rapport. Alle werkbladen worden opgenomen als uw app meerdere werkbladen heeft en de selectie op alle werkbladen wordt toegepast.

 1. Sleep een blok Selectie toevoegen aan rapport naar het canvas en maak het vast onder het blok Rapport maken.

 2. Zorg ervoor dat de rapportnaam wordt weergegeven in het veld Rapporten. Als dit niet het geval is, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om deze te selecteren.

 3. Selecteer het veld Veldnaam en gebruik de functie zoekactie uitvoeren om een veld voor uw selectie te zoeken.

  Het veldnaambestand voor het blok Selectie toevoegen aan rappport

 4. Klik onder de sectie Waarden op Waarde toevoegen en gebruik vervolgens de functie zoekactie uitvoeren om een waarde te kiezen voor uw selectie. De afgebeelde waarden corresponderen met het veld dat u hebt geselecteerd.

  alt

  Tip

  Als uw app alternatieve states heeft, kunt u de functie zoekactie uitvoeren gebruiken in het veld State om de selectie van een alternatieve state toe te passen op het rapport.

 5. Wanneer het blok Selecties toevoegen aan rapport is geconfigureerd, slaat u de automatisering op.

 6. Klik op Uitvoeren om het rapport met toegepaste selecties naar het rapport te sturen.

Het rapport aanpassen

In de vorige sectie hebt u een selectie toegepast op het hele rapport. Een veelgebruikte use case voor rapportage is het maken van een rapport met selecties die op het werkblad zijn toegepast in plaats van op het hele rapport. Hiermee kunt u elke pagina aanpassen aan uw zakelijke use case. In dit voorbeeld voegt u hetzelfde blad twee keer toe, maar past u verschillende selecties toe. Hiermee wordt een rapport gemaakt dat kan worden gebruikt om hetzelfde diagram te vergelijken voor verschillende veldwaarden. Dezelfde stappen zijn van toepassing wanneer u verschillende werkbladen aan uw rapport wilt toevoegen.

 1. Gebruikmakend van dezelfde automatisering die u hierboven hebt gemaakt, sleept u alle blokken onder het blok Rapport maken naar één kant van het canvas.

 2. Voeg twee blokken Werkblad toevoegen aan rapport en twee blokken Selectie toevoegen aan rapport aan het canvas toe.

 3. Maak ze vast onder het blok Rapport maken in deze volgorde: een werkblad toevoegen, een werkbladselectie maken, een tweede werkblad toevoegen, een tweede werkbladselectie maken. U automatisering dient er nu als volgt uit te zien:

  Het begin van een automatisering waarmee werkbladselecties worden toegvevoegd aan een rapport

  Informatie

  Het blok Selectie toevoegen aan werkblad past een selectie toe op het werkblad dat wordt toegevoegd met een blok Werkblad toevoegen aan rapport. Dit betekent dat u voor elk werkblad een uniek blok moet toevoegen om selecties toe te passen. Als u dit niet hebt, worden er geen selecties toegepast.

 4. In dit voorbeeld wilt u hetzelfde blad twee keer toevoegen. Gebruik voor elk blok Werkblad toevoegen aan rapport de functie zoekactie uitvoeren om voor beide blokken hetzelfde werkblad te selecteren uit de app. Het veld Rapport wordt automatisch ingevuld met de rapportnaam.

 5. Voeg voor elk blok Selectie toevoegen aan werkblad verschillende veldwaarden toe aan elk werkblad. De selecties zijn van toepassing op het blok Werkblad toevoegen aan rapport dat eraan voorafgaat.

 6. Voeg het blok Rapport genereren en het blok E-mail verzenden opnieuw toe aan het einde van de automatisering. Het is niet nodig om deze twee blokken opnieuw te configureren.

 7. Sla de automatisering op en klik vervolgens op Uitvoeren. U ontvangt een rapport van twee pagina's van hetzelfde werkblad met verschillende selecties die op elke pagina zijn toegepast.

Opties voor automatiseringsactiveringen

In dit onderwerp hebt u het rapport handmatig geactiveerd vanuit de automatiseringseditor. In de meeste gevallen wilt u het rapport volgens een planning instellen of het rapport activeren via een webhook of in-app activering. Maak een aangepast rapport met behulp van de bovenstaande voorbeelden en volg een van de onderstaande onderwerpen om te wijzigen hoe het rapport wordt geactiveerd.

 • Zie Werken met uitvoeringsmodi (alleen in het Engels) voor meer informatie over de verschillende manieren waarop u een automatisering kunt activeren.
 • Zie de zelfstudie actieve intelligentie (alleen in het Engels) voor een voorbeeld van het activeren van automatiseringen met een knop in uw app.
 • Om te leren hoe activeringen via webhooks werken, bijvoorbeeld het uitvoeren van een automatisering wanneer een app opnieuw wordt geladen, gaat u naar werken met webhooks (alleen in het Engels).