Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Radar grafik

Radar grafiği (Radar grafiği), birden çok değişken üzerinden bir veya daha fazla değer grubunun grafiğini oluşturmak için radyal eksenleri kullanarak iki boyutlu bir grafik görüntüler. Radar grafikleri, performansı görselleştirmek ve belirlenmiş bir standart veya grup performansı ile karşılaştırmak için kullanılabilir. Radar grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Radar grafikleri, iki boyut ve bir hesaplama gerektirir. Y ekseni, merkezden çevreye doğru gider; x ekseni ise grafiğin çevresidir. Her bir değer, grafiğin merkezinden olan mesafeyle temsil edilir ve merkezden başlayan eksenlerde görüntülenir. Grafiğin merkezi, minimum değeri ve kenar da maksimum değeri temsil eder.

Radar grafiği, her biri kendi değerleriyle bağlanmış şekilde birden fazla seriyi gösterebilir. Veriler grafikte yalnızca bir defa bulunur. Değer eklendiğinde yalnızca grafiğin ayrıntı düzeyi artar.

Radar grafiğini anlama

Radar grafiği, bir nokta çevresinde radyal olarak düzenlenmiş eşit aralıklı segmentlerden (eksenler) oluşur. İkinci boyutun her veri değeri için tek bir segment vardır. Her bir hesaplamanın değeri, ilgili eksende bir düğümle gösterilir. Bir çizgi, aynı seriye ait olan değerleri bağlayarak grafiğin yıldıza benzer şeklini oluşturur.

Date.Month boyutunun her bir ayı için tek bir eksen içeren radar grafiği.

Date.Month boyutunun her bir ayı için tek bir eksen içeren radar grafiği.

Ne zaman kullanılır?

Radar grafikleri, verileri rastgele sayıda değişkenle karşılaştırmanıza ve hesaplamanıza olanak sağlar. Bu, bir şeyin özellikleri veya performansı birçok metrikle karşılaştırıldığında faydalıdır. Örneğin: bir bilgisayar satın almadan önce farklı bilgisayarları bellek depolama alanı, işlemci ve ekran boyutu gibi birçok özellik açısından karşılaştırabilirsiniz. Radar grafiği şu durumlarda da faydalıdır:

 • Kalite iyileştirmeleri ve performans ölçülürken.
 • Kuruluşta ayrılan bütçe miktarı, gerçek harcama ile karşılaştırılırken.
 • Benzer değerlere ve özelliklere sahip aykırı değerler, yaygınlık ve veri kümeleri belirlenirken.
 • Bir atletin güçlü ve zayıf yönlerinin grafiği oluşturulurken.
 • Küçük ve orta ölçekli, çok değişkenli veri kümelerinin sonuçları karşılaştırılırken.

Radar grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada radar grafiği oluşturabilirsiniz.

 1. Varlıklar panelinde Özel nesneler > Visualization bundle öğesini açın ve bir Radar grafiği nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. En üstteki Boyut ekle düğmesine tıklayın ve hesaplanacak birinci boyut kategorisini (x ekseni) seçin.
 3. İkinci boyutu (y ekseni) seçmek için ikinci Boyut ekle düğmesine tıklayın.
 4. Grafiğin hesaplamasını seçmek için Hesaplama ekle düğmesine tıklayın.

Boyutlar ve hesaplama seçildikten sonra grafik alanında radar grafiği otomatik olarak (renkli) görüntülenir.

İki boyut ve bir hesaplama içeren radar grafiği.

İki boyut ve bir hesaplama içeren radar grafiği.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özellikle radar grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Renk düzenini değiştirme

Önceden tanımlanmış dört seçenek arasından seçim yaparak grafiğinizin renk düzenini değiştirebilirsiniz.

 1. Özellikler panelinde Görünüş > Tasarım seçeneklerine tıklayın.
 2. Renk bölümünden bir renk düzeni seçin.

  Radar grafiği renk düzenleri.

Vuruş türünü değiştirme

Özellikler panelindeki Görünüş > Tasarım > Vuruş türü bölümünde her bir düğümü bağlayan şekil çizgisini de özelleştirebilirsiniz. Menüden şekli seçin.

Göstergeyi açma/kapatma

Gösterge, grafikteki her bir düğüme ilişkin kısa bir metin açıklaması sağlar. Gösterge, metni gösterecek şekilde genişletilir ve grafik, göstergeyi alacak şekilde daraltılır. Göstergeyi açmak/kapatmak için özellikler panelindeki Görünüş > Tasarım > Gösterge bölümünde kaydırma düğmesini hareket ettirin.

Boyutları sınırlama

Boyut değerleriniz üzerinde sınırlar ayarlayabilirsiniz. Sınırlamaları ve koşulları değiştirmek için özellikler panelinde Veri > Boyutlar bölümüne gidin. Boyuta tıklayın ve Sınırlama bölümünde menüden bir sınırlama seçin.

Başlıkları açma/kapatma

Bu seçenek, radar grafiğinin adını gizleyebilir. Adı açmak/kapatmak için özellikler panelinde Görünüş > Genel seçeneğine tıklayın. Başlıkları göster kaydırma düğmesini hareket ettirin.

Sayı biçimlendirme

Hesaplamalar ve boyutlar için varsayılan Sayı biçimlendirmesi ayarı Otomatik şeklindedir. Bu ayarı Sayı olarak değiştirebilir ve sonra bir sayı biçimi seçebilirsiniz.

Sınırlamalar

Radar grafikleri aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Radar grafikler boyut başına yalnızca 100 benzersiz değeri işleyebilir.
 • Dışa aktarılan radar grafikler grafik göstergesini içermez.
 • Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!