Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kâr ve zarar özet grafiği

Kâr ve zarar raporlama düzenine sahip bir özet tablo oluşturmak için Kâr ve zarar özet grafiğini kullanabilirsiniz. Hücreleri performansa göre renklendirebilir ve özel yazı tipleri ve değişen satır renkleriyle grafiği biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca biçimlendirme de dahil olacak şekilde grafiği Excel'e indirebilirsiniz.Kâr ve zarar özet grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Birçok boyutu ve hesaplamayı gösteren bir Kâr ve Zarar özet grafiği.

Kâr ve zarar özet grafiği boyutları ve hesaplamaları
Boyutlar Hesaplamalar Sonuç
1 boyut en fazla 9 hesaplama Her bir boyut değeri için tek satır ve her bir hesaplama için tek sütun içeren tablo.
2 boyut en fazla 8 hesaplama Birinci boyutun her bir değeri için tek satır ve ikinci boyut kullanılarak özetlenen her bir hesaplama için tek sütun içeren pivot tablo.

Performansı göstermek için hücreleri renklendirme

Poor (Düşük), Fair (Orta) ve Good (İyi) ölçeğine göre performansı göstermek için hücreleri renklendirebilirsiniz. Tüm satırlar ve sütunlar varsayılan olarak renklendirilir ancak isterseniz hangi sütun ve satırların renklendirileceğini seçebilirsiniz.

 1. Appearance > Color by condition altında Enabled seçeneğinin On olarak ayarlandığından emin olun.
 2. Hangi satırların performansa göre renklendirileceğini seçin.

  Color all rows by condition (Tüm satırları koşula göre renklendir) seçeneğini Specified rows (Belirtilen satırlar) olarak ayarlayın.

  Add row to color (Renklendirilecek satır ekle) seçeneği ile ada (boyut değeri) göre renklendirilecek satırları ekleyin.

 3. Hangi hesaplamaların performansa göre renklendirileceğini seçin.

  Color all measures (Tüm hesaplamaları renklendir) seçeneğini Specified measures (Belirtilen hesaplamalar) olarak ayarlayın.

  Measure indices (Hesaplama dizinleri) bölümüne, grafiğin ilk hesaplaması sıfır numaralı olacak şekilde hesaplama listesi ekleyin. Hesaplamaları virgülle ayırın.

  Örnek: Birinci, üçüncü ve beşinci hesaplamayı renklendirin.

  0,2,4

 4. Performans sınırlarını ve renklerini ayarlayın.

  Poor (Düşük) ve Fair (Orta) için aralık sınırlarını ayarlayabilirsiniz.

  • Aralık sınırı Poor (Düşük) değerinden küçük olan tüm hücreler, Poor (Düşük) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.
  • Aralık sınırı Fair (Orta) değerinden küçük, Poor (Düşük) değerinden büyük olan tüm hücreler, Fair (Orta) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir. Fair (Orta) aralık sınırını Poor (Düşük) değerinden yüksek bir değere ayarlamanız gerekir.
  • Diğer tüm hücreler, Good (İyi) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.

Stil şablonu kullanarak grafiği biçimlendirme

Stil şablonu kullanarak, örneğin, kâr ve zarar raporunu göstermek amacıyla, grafik için bir düzen oluşturabilirsiniz.

Bilgi notuUygulamaya bir CSV dosyası ekleyebilmeniz ve yükleyebilmeniz gerekir.
 1. CSV dosyası olarak bir stil şablonu oluşturun. Aşağıda açıklanan stil şablonu biçimini kullanın.
 2. Uygulamanıza stil şablonunu tek bir alan olarak yükleyin. Dosyayı eklediğinizde, alan ayırıcı olarak noktalı virgül kullanmayın; her satır tek bir alan olarak yüklenmelidir.
 3. Appearance > Table format altında Style template field seçeneğini, eklediğiniz şablon alanının adı olarak ayarlayın.

Uygulamanızda birçok stil şablonunu yükleyip Style template field (Stil şablonu alanı) ile düzeni değiştirebilirsiniz.

Stil şablonu biçimi

Stil şablonu, UTF-8 kodlaması kullanılarak virgülle ayrılmış metin dosyası (CSV) olarak oluşturulur.

Stil şablonu satırlarının, ilk boyutunuzdaki verilerle hizalanması gerekir. Şablondaki bir boyut değerini referans almanız gerekir. Boyut değeri, her satırda ilk sırada olmalıdır. Şablonda tüm satır/boyut değerlerini belirtmeniz gerekmez. Stil şablonu en fazla 5000 satır içerebilir.

Şablondaki her satır aşağıdaki biçimde olmalıdır. Bir üst bilgi satırı kullanılması gerekmez.

DimensionValue;Bold;Background;FontStyle;TextColor;Align;FontSize;Comment
 • DimensionValue

  Biçimlendirmek istediğiniz satırın boyut değeri.

 • Bold

  Kalın metin istiyorsanız <bold> olarak ayarlayın.

 • Background

  Bir arka plan rengi ayarlayın. <dark>, <night>, <soft>, <red>, <orange>, <violete>, <blue>, <green> veya RGB formatında bir renk kodu, örneğin rgb(183,219,255) kullanabilirsiniz. Varsayılan metin rengi beyazdır.

 • FontStyle

  Yazı tipi stilini <italic> veya <oblique> olarak ayarlayabilirsiniz.

 • TextColor

  Metin rengini <white> olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan arka plan rengi siyahtır.

 • Align

  <center> ile metni ortaya hizalayabilirsiniz. Varsayılan hizalama metin için sola, sayısal değerler için sağa hizalama şeklindedir.

 • FontSize

  Yazı tipi boyutunu <large>, <medium> (varsayılan) veya <small> olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Comment

  Tüm sıfır değerlerini boşluk ile değiştirmek için <comment> etiketini kullanabilirsiniz. Değerler olmadan bir üst bilgi alt satırı eklemek istediğinizde bu kullanışlıdır.

Stil etiketlerini herhangi bir sırayla da kullanabilir ve kullanılmayan etiketleri hariç tutabilirsiniz. Bu satırlar aynı sonucu verir:

Operating expenses;<bold>;;<italic>;;;;
Operating expenses;<italic>;<bold>

Kâr ve zarar raporlaması için stil şablonu örneği

Cost of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Extraordinary items after tax;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Extraordinary items;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Financial revenue & expenses;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> General & administrative expenses;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Gross profit;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Income before tax & extraordinary items;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Manufacturing overhead;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Net costs of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Net gain on sale of land;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Net Income (Profit);<bold>;#191970;;<white>;<center>;<large>; Net mfr overhead;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Net sales revenues;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Operating expenses;<bold>;;<italic>;;;; Operating income before taxes;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Other general & admin expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;<center>;<large>; Revenues;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> total general & admin expenses;<bold>;#efefef;;;;; total operating expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;;; Total selling expenses;<bold>;RGB(225,226,226);;;;;

Bu şablonu kullanmak için birinci boyutun, her bir satırın ilk öğesine (örneğin, Satılan malların maliyeti) karşılık gelen değerleri içerdiği bir veri dosyası gerekir.

Örnekte düzen şablonuyla biçimlendirilmiş kâr ve zarar özet grafiği

Birçok boyutu ve hesaplamayı gösteren bir Kâr ve Zarar özet grafiği.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.

 • Qlik Altyapısı ve Kâr ve zarar pivot grafiği arasında veri aktarımı için bir sınırlama vardır. Bu, her bir veri isteğini 10.000 öğe ile sınırlar; örneğin, 1000 satır ve 10 sütun. Kâr ve zarar özet grafiği, sayfalandırma kullanarak daha fazla veri için otomatik isteklerde bulunabilir.

  Pagination (Sayfalandırma) > Max pagination loops (Maks. sayfalandırma döngüsü) ile ne kadar veri isteneceğini sınırlayabilirsiniz. Varsayılan değer 20.000 öğe (20k cells) ve maksimum değer 40.000 öğedir.

  Ayrıca veri sınırı aşıldığında kullanıcıya gösterilen hata mesajını da değiştirebilirsiniz. Veri sınırı aşıldığında önerilen çözüm, veri aktarımını sınırlamak için verilere filtre uygulamaktır.

 • Kâr ve zarar pivot grafiği başka bir görselleştirmeye dönüştürülemez veya başka bir görselleştirme de Kâr ve zarar pivot grafiğine dönüştürülemez.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!