Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

monthsname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, dönemin ay aralığının (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) yanı sıra yılı temsil eden bir görüntü değeri döndürür. Temel alınan sayısal değer bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık bir dönemin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelir.

Söz Dizimi:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Dönüş verileri türü: dual

monthsname fonksiyonu diyagramı

Belirli bir tarih girdisi için monthsname fonksiyonu tarafından döndürülen ay aralığını gösteren örnek diyagram.

monthsname() fonksiyonu, sağlanan n_months bağımsız değişkenini temel alarak yılı dilimlere böler. Daha sonra sağlanan her date değerinin ait olduğu dilimi değerlendirir ve yılın yanı sıra bu dilimin ilk ve son aylarının adlarını döndürür. Fonksiyonu ayrıca, yılın ilk ayını yeniden tanımlamanın yanı sıra bu sınırları önceki ve sonraki dilimlerden döndürme olanağı da sağlar.

Yılın şu dilimleri fonksiyonda n_month bağımsız değişkenleri olarak bulunur:

Olası n_month bağımsız değişkenleri
Dönemler Ay sayısı
ay 1
iki aylık 2
çeyrek 3
dört ay

4

altı aylık 6
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı olarak çözümlenen bir tamsayı veya ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğerdir), 2 (iyi aylık), 3 (inquarter()fonksiyonuna eşdeğerdir), 4 (dört aylık dönem) veya 6 (yarı yıl).
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.
first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Ne zaman kullanılır?

monthsname() fonksiyonu, kullanıcıya seçtiği bir döneme göre toplamaları karşılaştırma işlevselliği sağlamak istediğinizde yararlıdır. Örneğin, ürünlerin toplam satışlarını aya, çeyreğe ve yıl yarım yıla göre görmesine izin vermek için kullanıcıya bir girdi değişkeni sağlayabilirsiniz.

Bu boyutlar; komut dosyasında bir Ana Takvim tablosuna fonksiyonu bir alan olarak ekleyerek veya boyutu doğrudan bir grafiğin içinde hesaplanan bir boyut olarak oluşturarak oluşturulabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
monthsname(4, '10/19/2013') "Sep-Dec 2013" döndürür. Bu ve diğer örneklerde, SET Monthnames deyimi Jan;Feb;Mar vb. aylara ayarlanır.
monthsname(4, '10/19/2013', -1) "May-Aug 2013" döndürür.
monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2) "Oct-Jan 2014" döndürür çünkü yıl 2 ayında başlayacak şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla dört aylık dönem bir sonraki yılın ilk ayında sona erer.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!