Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Raporlama Hizmeti raporu oluşturma

Qlik Raporlama Hizmeti bağlayıcı blokları, uygulama sayfalarını temel alarak özelleştirilmiş, çok sayfalı raporları çabucak ve kolayca oluşturmanıza izin verir. Bu konu, rapor oluşturmak için raporlama bloklarının her birinin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bu konunun sonunda, bir uygulama sayfasını temel alan tek sayfalı raporlar, çok sayfalı raporlar ve farklı sayfalara farklı seçimler uygulanmış özel raporlar oluşturabileceksiniz. Raporlar PDF veya PowerPoint biçiminde oluşturulabilir. Raporlarınız PowerPoint dosyası olarak dağıtılırsa alıcılarınız tarafından düzenlenebilir.

Bir Qlik Raporlama Hizmeti raporu oluşturmak için Qlik Application Automation uygulamasını tanımanız gerekir. Daha fazla bilgi için bk. Qlik Uygulama Otomasyonu (yalnızca İngilizce).

Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuQlik Raporlama Hizmeti, yalnızca Qlik Raporlama Hizmeti API'si ile Qlik Cloud Government içinde kullanılabilir. Qlik Cloud Government dağıtan kuruluşlar Qlik Raporlama Hizmeti API'si kullanmak için ek bir lisans gerektirir.

Güvenlik

Rapor otomasyon kullanılarak oluşturulduktan sonra belgeyi istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Bu, tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayan bir uygulamadan veri paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Raporları oluşturup göndermeden önce raporu oluşturmak için kullanılan uygulamanın ve verilerin güvenlik açısından taşıdığı önemi anladığınızdan emin olun.

Basit bir rapor üretme

Bu bölümün sonuna geldiğinizde bir uygulamadan sayfalar gösteren basit bir rapor üretebileceksiniz. Raporu otomasyonu çalıştırarak manuel olarak oluşturursunuz. Birden fazla sayfası olan bir uygulama kullanıyorsanız, tüm sayfalar rapora dahil edilir. Daha sonraki bölümlerde raporu özelleştirmek için belirli sayfaların nasıl seçileceğini öğreneceksiniz.

 1. Bir yeni otomasyon (yalnızca İngilizce) oluşturun.

 2. Blok seçici bölmesinden, Bağlayıcılarım'ın altından Qlik Raporlama'yı seçin.

 3. Bir Rapor Oluştur bloğunu kanvasa sürükleyin ve Başlangıç bloğuna tutturun.

 4. Uygulama Kimliği alanını seçin ve rapor oluşturmak için kullanmak istediğiniz uygulamayı bulmak üzere do lookup fonksiyonunu kullanın.

  Ad alanı uygulama adıyla doldurulur. Raporun başka bir adı olmasını istiyorsanız, bu alana yeni bir ad girin.

 5. Sayfa modu'nu Tümü olarak ayarlayın.

  Bu ayar, uygulamadaki her sayfayı içeren bir rapor oluşturur.

 6. Bir Rapor Oluştur bloğunu kanvasa sürükleyin ve Rapor Oluştur bloğuna tutturun.

 7. Rapor alanı önceki bloğun rapor adıyla doldurulur. Biçimlendirme modu bölümünde PDF'yi seçin.

 8. Blok seçici bölmesinden, Bağlayıcılarım'ın altından Posta'yı seçin.

 9. Bir Posta Gönder bloğunu kanvasa sürükleyin ve otomasyonun sonuna tutturun.

  Posta Gönder e-posta göndermek üzere yapılandırılmalıdır. Blok yapılandırma menüsünde Bağlantı sekmesini seçin. E-posta sağlayıcınız için ilgili posta bağlantısı bilgilerini girin. Bir Gmail SMTP sunucusu kullanarak bağlanma örneği için bk. Gmail kimlik doğrulaması.

 10. Girdiler'i seçin.

 11. Kime alanına bir e-posta adresi girin.

 12. Bir e-posta Konu'su girin ve TürMetin olarak ayarlayın.

 13. Gövde alanına bir mesaj girin.

 14. Ek Dosya Ekle'yi seçin.

  Dosya alanında listeden rapor adını seçin.

  Rapor otomasyonunuz aşağıdaki gibi görünmelidir:

  4 blok ile raporlama için basit bir otomasyon

 15. Otomasyonu kaydedin, ardından Çalıştır'a tıklayın.

  Blok hataları almazsanız, rapor hedef e-posta adresinize gönderilir. Bir Posta bloğu kullanırken en sık oluşan hata bir SMTP yapılandırma hatasıdır. Bu olursa Posta Gönder bloğunun bağlantı ayarlarını denetleyin ve yeniden deneyin.

Rapora bir seçim ekleme

Önceki bölümde bir uygulamadaki sayfaları temel alan bir rapor oluşturdunuz. Bu bölümde bir seçimi raporun tamamına uygulayacaksınız. Uygulamanızda birden çok sayfa varsa tüm sayfalar dahil edilir ve seçim tüm sayfalara uygulanır.

 1. Bir Seçimi Rapora Ekle bloğun kanvasa sürükleyin ve Rapor Oluştur bloğunun altına tutturun.

 2. Raporlar alanında rapor adının göründüğünden emin olun. Görünmüyorsa, seçmek için aşağı açılan menüyü kullanın.

 3. Alan adı alanını seçin ve seçiminize bir alan bulmak için do lookup fonksiyonunu kullanın.

  Seçimi rapora ekleme bloğu için alan adı dosyası

 4. Değerler bölümünün altından Değer ekle'ye tıklayın, ardından seçiminiz için kullanacak bir değer seçmek için do lookup fonksiyonunu kullanın. Gösterilen değerler seçtiğiniz alanla bağlantılı olanlardır.

  alt

  İpucu notu

  Uygulamanızın alternatif durumları varsa, rapora alternatif bir durum uygulamak için Durum alanında do lookup fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 5. Seçimleri Rapora Ekle bloğu yapılandırıldıktan sonra otomasyonu kaydedin.

 6. Raporu seçimler rapora uygulanmış olarak göndermek için Çalıştır'a tıklayın.

Raporu özelleştirme

Önceki bölümde bir seçimi tüm rapora uyguladınız. Yaygın bir raporlama kullanım örneği, raporun tamamı yerine bir sayfaya uygulanmış seçimler içeren bir rapor oluşturmaktır. Bu, iş kullanım örneğinize uyacak şekilde her sayfayı özelleştirmenize izin verir. Bu örnekte, aynı sayfayı iki kez ekleyecek ancak farklı seçimler uygulayacaksınız. Bu, aynı grafiği farklı alan değerleri için karşılaştırmak amacıyla kullanılabilecek bir rapor oluşturur. Raporunuza farklı sayfalar eklemek istediğinizde aynı adımlar geçerlidir.

 1. Yukarıda oluşturduğunuz otomasyon ile çalışarak Rapor Oluştur bloğu altındaki tüm blokları kanvasın bir tarafına sürükleyin.

 2. İki Sayfayı Rapora Ekle ve iki Seçimi Rapora Ekle bloğunu kanvasa ekleyin.

 3. Bunları; sırayla sayfa ekleme, sayfa seçimi yapma, başka bir sayfa ekleme, başka bir sayfa seçimi yapma olacak şekilde Rapor Oluştur bloğunun altına tutturun. Otomasyonunuz aşağıdaki gibi görünmelidir:

  Bir rapora sayfa seçimleri eklemeye yönelik bir otomasyonun başlangıcı

  Bilgi notu

  Seçimi Sayfaya Ekle bloğu, bir seçimi Sayfayı Rapora Ekle bloğuyla eklenmi bir sayfaya uygular. Bu, seçimleri uygulamak için her sayfaya benzersiz bir blok eklemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu olmazsa, hiçbir seçim uygulanmaz.

 4. Bu örnekte aynı sayfayı iki kez eklemek istiyorsunuz. Her Sayfayı Rapora Ekle bloğu için, uygulamadan aynı sayfayı iki blok için de seçmek üzere do lookup fonksiyonunu kullanın. Rapor alanı otomatik olarak rapor adıyla doldurulur.

 5. Her Seçimi Sayfaya Ekle bloğu için, her sayfaya farklı alan değerleri ekleyin. Seçimler rapordan önce gelen Sayfayı Rapora Ekle bloğuna uygulanır.

 6. Raporu Oluştur bloğunu ve Posta Gönder bloğunu otomasyonun sonuna yeniden ekleyin. Bu iki bloğu yeniden yapılandırmaya gerek yoktur.

 7. Otomasyonu kaydedin ve Çalıştır'a tıklayın. Her sayfasına farklı seçimler uygulanmış olarak aynı sayfanın iki sayfalık bir raporunu alacaksınız.

Otomasyon tetikleme seçenekleri

Bu konuda rapor otomasyon düzenleyicisinden manuel olarak tetiklediniz. Çoğu durumda raporu bir zamanlamaya göre ayarlamak veya bir Web kancası ya da uygulama içi bir tetikle tetiklemek isteyeceksiniz. Yukarıdaki örnekleri kullanarak özel bir rapor oluşturun, ardından raporun tetiklenme şeklini değiştirmek için aşağıdaki konulardan birini izleyin.

 • Bir otomasyonu tetiklemenin farklı yolları hakkında bilgi edinmek için bk. çalıştırma modlarıyla çalışma (yalnızca İngilizce).
 • Otomasyonları uygulamanızdaki bir düğme ile tetiklemenin bir örneği için aktif zeka (yalnızca İngilizce) öğreticisine bakın.
 • Web kancası tetikleyicilerinin bir uygulama yeniden yüklendiğinde nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmek için bk. Web kancalarıyla çalışma (yalnızca İngilizce).

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!