Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Desteklenen veri türleri

Aşağıdaki tabloda, desteklenen SAP HANA veri kaynağı türleri ve Veri Hareketi ağ geçidi veri türleriyle varsayılan eşlemeleri gösterilmektedir.

Hedefte eşlenen veri türünün nasıl görüntüleneceğine dair bilgiler almak istiyorsanız kullandığınız hedef connector bölümüne bakın.

Desteklenen veri türleri
SAP HANA veri türleri Veri Hareketi ağ geçidi veri türleri

DATE

DATE

TIME

TIME

SECONDDATE

DATETIME

TIMESTAMP

DATETIME

TINYINT

UINT1

SMALLINT

INT2

INTEGER

INT4

BIGINT

INT8

DECIMAL (p,s)

NUMERIC

DECIMAL

STRING

SMALLDECIMAL

STRING

REAL

REAL4

DOUBLE

REAL8

VARCHAR STRING
NVARCHAR WSTRING

ALPHANUM

STRING

SHORTTEXT

WSTRING

VARBINARY

BYTES

BLOB

BLOB

CLOB

CLOB

NCLOB

NCLOB

TEXT

NCLOB

BOOLEAN

UINT1

Desteklenmeyen veri türleri

Şu veri türleri desteklenmez:

  • ARRAY
  • ST_GEOMETRY
  • ST_POINT

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!