Gå till huvudinnehåll

Attribute - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar metataggarnas värde från olika filformat som text. Följande filformat stöds: MP3, WMA, WMV, PNG och JPG. Om filen filename inte finns, inte är en filtyp som stöds eller inte innehåller en metatagg som heter attributename, returneras NULL.

Syntax:

Attribute(filename, attributename)

 

Ett stort antal metataggar kan läsas. Exemplen i det här avsnittet visar vilka taggar som kan läsas för respektive filtyp som stöds.

Anteckning om informationDu kan bara läsa metataggar som har sparats i filen enligt den relevanta specifikationen, exempelvis ID2v3 för MP3-filer eller EXIF för JPG-filer, inte metainformation som har sparats i Utforskaren i Windows.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
filename

Namnet på en mediafil, inklusive sökväg om så krävs, som en mappdatakoppling.

Exempel: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Exempel: data\

attributename Namnet på en metatagg.

I exemplen används GetFolderPath-funktionen för att hitta sökvägarna till mediefiler. Eftersom GetFolderPath endast stöds i bakåtkompatibelt läge måste du byta ut referenserna till GetFolderPath mot en lib://-datakopplingssökväg när du använder funktionen i standardläge eller i Qlik Sense SaaS.

Behörighetskontroll för filsystem

Exempel 1: MP3-filer

Det här skriptet läser alla möjliga MP3-metataggar i mappen MyMusic.

// Script to read MP3 meta tags for each vExt in 'mp3' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt ) FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, // ID3v1.0 and ID3v1.1 tags Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist, Attribute(FileLongName, 'Album') as Album, Attribute(FileLongName, 'Year') as Year, Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment, Attribute(FileLongName, 'Track') as Track, Attribute(FileLongName, 'Genre') as Genre,
// ID3v2.3 tags Attribute(FileLongName, 'AENC') as AENC, // Audio encryption Attribute(FileLongName, 'APIC') as APIC, // Attached picture Attribute(FileLongName, 'COMM') as COMM, // Comments Attribute(FileLongName, 'COMR') as COMR, // Commercial frame Attribute(FileLongName, 'ENCR') as ENCR, // Encryption method registration Attribute(FileLongName, 'EQUA') as EQUA, // Equalization Attribute(FileLongName, 'ETCO') as ETCO, // Event timing codes Attribute(FileLongName, 'GEOB') as GEOB, // General encapsulated object Attribute(FileLongName, 'GRID') as GRID, // Group identification registration Attribute(FileLongName, 'IPLS') as IPLS, // Involved people list Attribute(FileLongName, 'LINK') as LINK, // Linked information Attribute(FileLongName, 'MCDI') as MCDI, // Music CD identifier Attribute(FileLongName, 'MLLT') as MLLT, // MPEG location lookup table Attribute(FileLongName, 'OWNE') as OWNE, // Ownership frame Attribute(FileLongName, 'PRIV') as PRIV, // Private frame Attribute(FileLongName, 'PCNT') as PCNT, // Play counter Attribute(FileLongName, 'POPM') as POPM, // Popularimeter
Attribute(FileLongName, 'POSS') as POSS, // Position synchronisation frame Attribute(FileLongName, 'RBUF') as RBUF, // Recommended buffer size Attribute(FileLongName, 'RVAD') as RVAD, // Relative volume adjustment Attribute(FileLongName, 'RVRB') as RVRB, // Reverb Attribute(FileLongName, 'SYLT') as SYLT, // Synchronized lyric/text Attribute(FileLongName, 'SYTC') as SYTC, // Synchronized tempo codes Attribute(FileLongName, 'TALB') as TALB, // Album/Movie/Show title Attribute(FileLongName, 'TBPM') as TBPM, // BPM (beats per minute) Attribute(FileLongName, 'TCOM') as TCOM, // Composer Attribute(FileLongName, 'TCON') as TCON, // Content type Attribute(FileLongName, 'TCOP') as TCOP, // Copyright message Attribute(FileLongName, 'TDAT') as TDAT, // Date Attribute(FileLongName, 'TDLY') as TDLY, // Playlist delay
Attribute(FileLongName, 'TENC') as TENC, // Encoded by Attribute(FileLongName, 'TEXT') as TEXT, // Lyricist/Text writer Attribute(FileLongName, 'TFLT') as TFLT, // File type Attribute(FileLongName, 'TIME') as TIME, // Time Attribute(FileLongName, 'TIT1') as TIT1, // Content group description Attribute(FileLongName, 'TIT2') as TIT2, // Title/songname/content description Attribute(FileLongName, 'TIT3') as TIT3, // Subtitle/Description refinement Attribute(FileLongName, 'TKEY') as TKEY, // Initial key Attribute(FileLongName, 'TLAN') as TLAN, // Language(s) Attribute(FileLongName, 'TLEN') as TLEN, // Length Attribute(FileLongName, 'TMED') as TMED, // Media type
Attribute(FileLongName, 'TOAL') as TOAL, // Original album/movie/show title Attribute(FileLongName, 'TOFN') as TOFN, // Original filename Attribute(FileLongName, 'TOLY') as TOLY, // Original lyricist(s)/text writer(s) Attribute(FileLongName, 'TOPE') as TOPE, // Original artist(s)/performer(s) Attribute(FileLongName, 'TORY') as TORY, // Original release year Attribute(FileLongName, 'TOWN') as TOWN, // File owner/licensee Attribute(FileLongName, 'TPE1') as TPE1, // Lead performer(s)/Soloist(s) Attribute(FileLongName, 'TPE2') as TPE2, // Band/orchestra/accompaniment
Attribute(FileLongName, 'TPE3') as TPE3, // Conductor/performer refinement Attribute(FileLongName, 'TPE4') as TPE4, // Interpreted, remixed, or otherwise modified by Attribute(FileLongName, 'TPOS') as TPOS, // Part of a set Attribute(FileLongName, 'TPUB') as TPUB, // Publisher Attribute(FileLongName, 'TRCK') as TRCK, // Track number/Position in set Attribute(FileLongName, 'TRDA') as TRDA, // Recording dates Attribute(FileLongName, 'TRSN') as TRSN, // Internet radio station name Attribute(FileLongName, 'TRSO') as TRSO, // Internet radio station owner
Attribute(FileLongName, 'TSIZ') as TSIZ, // Size Attribute(FileLongName, 'TSRC') as TSRC, // ISRC (international standard recording code) Attribute(FileLongName, 'TSSE') as TSSE, // Software/Hardware and settings used for encoding Attribute(FileLongName, 'TYER') as TYER, // Year Attribute(FileLongName, 'TXXX') as TXXX, // User defined text information frame Attribute(FileLongName, 'UFID') as UFID, // Unique file identifier Attribute(FileLongName, 'USER') as USER, // Terms of use Attribute(FileLongName, 'USLT') as USLT, // Unsychronized lyric/text transcription Attribute(FileLongName, 'WCOM') as WCOM, // Commercial information Attribute(FileLongName, 'WCOP') as WCOP, // Copyright/Legal information
Attribute(FileLongName, 'WOAF') as WOAF, // Official audio file webpage Attribute(FileLongName, 'WOAR') as WOAR, // Official artist/performer webpage Attribute(FileLongName, 'WOAS') as WOAS, // Official audio source webpage Attribute(FileLongName, 'WORS') as WORS, // Official internet radio station homepage Attribute(FileLongName, 'WPAY') as WPAY, // Payment Attribute(FileLongName, 'WPUB') as WPUB, // Publishers official webpage Attribute(FileLongName, 'WXXX') as WXXX; // User defined URL link frame LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Exempel 2: JPEG

Det här skriptet läser alla möjliga EXIF-metataggar från JPG-filer i mappen MyPictures.

// Script to read Jpeg Exif meta tags for each vExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'jfif', 'jif', 'jfi' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, // ************ Exif Main (IFD0) Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'ImageWidth') as ImageWidth, Attribute(FileLongName, 'ImageLength') as ImageLength, Attribute(FileLongName, 'BitsPerSample') as BitsPerSample, Attribute(FileLongName, 'Compression') as Compression,
// examples: 1=uncompressed, 2=CCITT, 3=CCITT 3, 4=CCITT 4,
//5=LZW, 6=JPEG (old style), 7=JPEG, 8=Deflate, 32773=PackBits RLE, Attribute(FileLongName, 'PhotometricInterpretation') as PhotometricInterpretation,
// examples: 0=WhiteIsZero, 1=BlackIsZero, 2=RGB, 3=Palette, 5=CMYK, 6=YCbCr, Attribute(FileLongName, 'ImageDescription') as ImageDescription, Attribute(FileLongName, 'Make') as Make, Attribute(FileLongName, 'Model') as Model, Attribute(FileLongName, 'StripOffsets') as StripOffsets, Attribute(FileLongName, 'Orientation') as Orientation,
// examples: 1=TopLeft, 2=TopRight, 3=BottomRight, 4=BottomLeft,
// 5=LeftTop, 6=RightTop, 7=RightBottom, 8=LeftBottom, Attribute(FileLongName, 'SamplesPerPixel') as SamplesPerPixel, Attribute(FileLongName, 'RowsPerStrip') as RowsPerStrip, Attribute(FileLongName, 'StripByteCounts') as StripByteCounts, Attribute(FileLongName, 'XResolution') as XResolution, Attribute(FileLongName, 'YResolution') as YResolution, Attribute(FileLongName, 'PlanarConfiguration') as PlanarConfiguration,
// examples: 1=chunky format, 2=planar format, Attribute(FileLongName, 'ResolutionUnit') as ResolutionUnit,
// examples: 1=none, 2=inches, 3=centimeters, Attribute(FileLongName, 'TransferFunction') as TransferFunction, Attribute(FileLongName, 'Software') as Software, Attribute(FileLongName, 'DateTime') as DateTime, Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist, Attribute(FileLongName, 'HostComputer') as HostComputer, Attribute(FileLongName, 'WhitePoint') as WhitePoint, Attribute(FileLongName, 'PrimaryChromaticities') as PrimaryChromaticities, Attribute(FileLongName, 'YCbCrCoefficients') as YCbCrCoefficients, Attribute(FileLongName, 'YCbCrSubSampling') as YCbCrSubSampling, Attribute(FileLongName, 'YCbCrPositioning') as YCbCrPositioning,
// examples: 1=centered, 2=co-sited, Attribute(FileLongName, 'ReferenceBlackWhite') as ReferenceBlackWhite, Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating, Attribute(FileLongName, 'RatingPercent') as RatingPercent, Attribute(FileLongName, 'ThumbnailFormat') as ThumbnailFormat,
// examples: 0=Raw Rgb, 1=Jpeg, Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright, Attribute(FileLongName, 'ExposureTime') as ExposureTime, Attribute(FileLongName, 'FNumber') as FNumber, Attribute(FileLongName, 'ExposureProgram') as ExposureProgram,
// examples: 0=Not defined, 1=Manual, 2=Normal program, 3=Aperture priority, 4=Shutter priority,
// 5=Creative program, 6=Action program, 7=Portrait mode, 8=Landscape mode, 9=Bulb, Attribute(FileLongName, 'ISOSpeedRatings') as ISOSpeedRatings, Attribute(FileLongName, 'TimeZoneOffset') as TimeZoneOffset, Attribute(FileLongName, 'SensitivityType') as SensitivityType,
// examples: 0=Unknown, 1=Standard output sensitivity (SOS), 2=Recommended exposure index (REI),
// 3=ISO speed, 4=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI),
//5=Standard output sensitivity (SOS) and ISO Speed, 6=Recommended exposure index (REI) and ISO Speed,
// 7=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI) and ISO speed, Attribute(FileLongName, 'ExifVersion') as ExifVersion, Attribute(FileLongName, 'DateTimeOriginal') as DateTimeOriginal, Attribute(FileLongName, 'DateTimeDigitized') as DateTimeDigitized, Attribute(FileLongName, 'ComponentsConfiguration') as ComponentsConfiguration,
// examples: 1=Y, 2=Cb, 3=Cr, 4=R, 5=G, 6=B, Attribute(FileLongName, 'CompressedBitsPerPixel') as CompressedBitsPerPixel, Attribute(FileLongName, 'ShutterSpeedValue') as ShutterSpeedValue, Attribute(FileLongName, 'ApertureValue') as ApertureValue, Attribute(FileLongName, 'BrightnessValue') as BrightnessValue, // examples: -1=Unknown, Attribute(FileLongName, 'ExposureBiasValue') as ExposureBiasValue, Attribute(FileLongName, 'MaxApertureValue') as MaxApertureValue, Attribute(FileLongName, 'SubjectDistance') as SubjectDistance,
// examples: 0=Unknown, -1=Infinity, Attribute(FileLongName, 'MeteringMode') as MeteringMode,
// examples: 0=Unknown, 1=Average, 2=CenterWeightedAverage, 3=Spot,
// 4=MultiSpot, 5=Pattern, 6=Partial, 255=Other, Attribute(FileLongName, 'LightSource') as LightSource,
// examples: 0=Unknown, 1=Daylight, 2=Fluorescent, 3=Tungsten, 4=Flash, 9=Fine weather,
// 10=Cloudy weather, 11=Shade, 12=Daylight fluorescent,
// 13=Day white fluorescent, 14=Cool white fluorescent,
// 15=White fluorescent, 17=Standard light A, 18=Standard light B, 19=Standard light C,
// 20=D55, 21=D65, 22=D75, 23=D50, 24=ISO studio tungsten, 255=other light source, Attribute(FileLongName, 'Flash') as Flash, Attribute(FileLongName, 'FocalLength') as FocalLength, Attribute(FileLongName, 'SubjectArea') as SubjectArea, Attribute(FileLongName, 'MakerNote') as MakerNote, Attribute(FileLongName, 'UserComment') as UserComment, Attribute(FileLongName, 'SubSecTime') as SubSecTime,
Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeOriginal') as SubsecTimeOriginal, Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeDigitized') as SubsecTimeDigitized, Attribute(FileLongName, 'XPTitle') as XPTitle, Attribute(FileLongName, 'XPComment') as XPComment,
Attribute(FileLongName, 'XPAuthor') as XPAuthor, Attribute(FileLongName, 'XPKeywords') as XPKeywords, Attribute(FileLongName, 'XPSubject') as XPSubject, Attribute(FileLongName, 'FlashpixVersion') as FlashpixVersion, Attribute(FileLongName, 'ColorSpace') as ColorSpace, // examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated, Attribute(FileLongName, 'PixelXDimension') as PixelXDimension, Attribute(FileLongName, 'PixelYDimension') as PixelYDimension, Attribute(FileLongName, 'RelatedSoundFile') as RelatedSoundFile,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneXResolution') as FocalPlaneXResolution, Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneYResolution') as FocalPlaneYResolution, Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneResolutionUnit') as FocalPlaneResolutionUnit,
// examples: 1=None, 2=Inch, 3=Centimeter, Attribute(FileLongName, 'ExposureIndex') as ExposureIndex, Attribute(FileLongName, 'SensingMethod') as SensingMethod,
// examples: 1=Not defined, 2=One-chip color area sensor, 3=Two-chip color area sensor,
// 4=Three-chip color area sensor, 5=Color sequential area sensor,
// 7=Trilinear sensor, 8=Color sequential linear sensor, Attribute(FileLongName, 'FileSource') as FileSource,
// examples: 0=Other, 1=Scanner of transparent type,
// 2=Scanner of reflex type, 3=Digital still camera, Attribute(FileLongName, 'SceneType') as SceneType,
// examples: 1=A directly photographed image, Attribute(FileLongName, 'CFAPattern') as CFAPattern, Attribute(FileLongName, 'CustomRendered') as CustomRendered,
// examples: 0=Normal process, 1=Custom process, Attribute(FileLongName, 'ExposureMode') as ExposureMode,
// examples: 0=Auto exposure, 1=Manual exposure, 2=Auto bracket, Attribute(FileLongName, 'WhiteBalance') as WhiteBalance,
// examples: 0=Auto white balance, 1=Manual white balance, Attribute(FileLongName, 'DigitalZoomRatio') as DigitalZoomRatio, Attribute(FileLongName, 'FocalLengthIn35mmFilm') as FocalLengthIn35mmFilm, Attribute(FileLongName, 'SceneCaptureType') as SceneCaptureType,
// examples: 0=Standard, 1=Landscape, 2=Portrait, 3=Night scene, Attribute(FileLongName, 'GainControl') as GainControl,
// examples: 0=None, 1=Low gain up, 2=High gain up, 3=Low gain down, 4=High gain down, Attribute(FileLongName, 'Contrast') as Contrast,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard, Attribute(FileLongName, 'Saturation') as Saturation,
// examples: 0=Normal, 1=Low saturation, 2=High saturation, Attribute(FileLongName, 'Sharpness') as Sharpness,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard, Attribute(FileLongName, 'SubjectDistanceRange') as SubjectDistanceRange,
// examples: 0=Unknown, 1=Macro, 2=Close view, 3=Distant view, Attribute(FileLongName, 'ImageUniqueID') as ImageUniqueID, Attribute(FileLongName, 'BodySerialNumber') as BodySerialNumber, Attribute(FileLongName, 'CMNT_GAMMA') as CMNT_GAMMA, Attribute(FileLongName, 'PrintImageMatching') as PrintImageMatching, Attribute(FileLongName, 'OffsetSchema') as OffsetSchema,
// ************ Interoperability Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityIndex') as InteroperabilityIndex, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityVersion') as InteroperabilityVersion, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageFileFormat') as InteroperabilityRelatedImageFileFormat, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageWidth') as InteroperabilityRelatedImageWidth, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageLength') as InteroperabilityRelatedImageLength, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityColorSpace') as InteroperabilityColorSpace,
// examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityPrintImageMatching') as InteroperabilityPrintImageMatching, // ************ GPS Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'GPSVersionID') as GPSVersionID, Attribute(FileLongName, 'GPSLatitudeRef') as GPSLatitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSLatitude') as GPSLatitude, Attribute(FileLongName, 'GPSLongitudeRef') as GPSLongitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSLongitude') as GPSLongitude, Attribute(FileLongName, 'GPSAltitudeRef') as GPSAltitudeRef,
// examples: 0=Above sea level, 1=Below sea level, Attribute(FileLongName, 'GPSAltitude') as GPSAltitude, Attribute(FileLongName, 'GPSTimeStamp') as GPSTimeStamp, Attribute(FileLongName, 'GPSSatellites') as GPSSatellites, Attribute(FileLongName, 'GPSStatus') as GPSStatus, Attribute(FileLongName, 'GPSMeasureMode') as GPSMeasureMode, Attribute(FileLongName, 'GPSDOP') as GPSDOP, Attribute(FileLongName, 'GPSSpeedRef') as GPSSpeedRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeed') as GPSSpeed, Attribute(FileLongName, 'GPSTrackRef') as GPSTrackRef, Attribute(FileLongName, 'GPSTrack') as GPSTrack, Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirectionRef') as GPSImgDirectionRef, Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirection') as GPSImgDirection, Attribute(FileLongName, 'GPSMapDatum') as GPSMapDatum, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitudeRef') as GPSDestLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitude') as GPSDestLatitude, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitudeRef') as GPSDestLongitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitude') as GPSDestLongitude, Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearingRef') as GPSDestBearingRef, Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearing') as GPSDestBearing, Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistanceRef') as GPSDestDistanceRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistance') as GPSDestDistance, Attribute(FileLongName, 'GPSProcessingMethod') as GPSProcessingMethod, Attribute(FileLongName, 'GPSAreaInformation') as GPSAreaInformation, Attribute(FileLongName, 'GPSDateStamp') as GPSDateStamp, Attribute(FileLongName, 'GPSDifferential') as GPSDifferential;
// examples: 0=No correction, 1=Differential correction, LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Exempel 3: Windows-mediafiler

Det här skriptet läser alla möjliga WMA/WMV ASF-metataggar i mappen MyMusic.

/ Script to read WMA/WMV ASF meta tags for each vExt in 'asf', 'wma', 'wmv' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Author') as Author, Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright, Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating, Attribute(FileLongName, 'PlayDuration') as PlayDuration, Attribute(FileLongName, 'MaximumBitrate') as MaximumBitrate, Attribute(FileLongName, 'WMFSDKVersion') as WMFSDKVersion, Attribute(FileLongName, 'WMFSDKNeeded') as WMFSDKNeeded, Attribute(FileLongName, 'IsVBR') as IsVBR, Attribute(FileLongName, 'ASFLeakyBucketPairs') as ASFLeakyBucketPairs,
Attribute(FileLongName, 'PeakValue') as PeakValue, Attribute(FileLongName, 'AverageLevel') as AverageLevel; LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Exempel 4: PNG

Det här skriptet läser alla möjliga PNG-metataggar i mappen MyPictures.

// Script to read PNG meta tags for each vExt in 'png' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
Attribute(FileLongName, 'Creation Time') as Creation_Time, Attribute(FileLongName, 'Source') as Source, Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Software') as Software, Attribute(FileLongName, 'Author') as Author, Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright; LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!