Ga naar hoofdinhoud

Attribute - scriptfunctie

Deze scriptfunctie retourneert de waarde van de metatags van verschillende mediabestanden als tekst. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund: MP3, WMA, WMV, PNG en JPG. Als het bestand filename niet bestaat, niet een ondersteunde bestandsindeling heeft of niet een metatag bevat met de naam attributename, wordt NULL geretourneerd.

Syntaxis:

Attribute(filename, attributename)

 

Een groot aantal metatags kan worden gelezen. De voorbeelden in dit onderwerp laten zien welke tags kunnen worden gelezen voor de respectievelijke ondersteunde bestandstypen.

InformatieU kunt alleen metatags lezen die volgens de relevante specificatie in het bestand zijn opgeslagen, bijvoorbeeld ID2v3 voor MP3-bestanden of EXIF voor JPG-bestanden. U kunt geen meta-informatie die is opgeslagen in Windows Bestandsbeheer lezen.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
filename

De naam van een mediabestand, inclusief pad, indien nodig, als mapgegevensverbinding.

Voorbeeld: 'lib://Table Files/'

In de bestaande scriptmodus, worden tevens de volgende padindelingen ondersteund:

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van de werkmap van de Qlik Sense-app.

    Voorbeeld: data\

attributename De naam van een metatag.

In de voorbeelden wordt de functie GetFolderPath gebruikt om de paden naar mediabestanden te vinden. Aangezien GetFolderPath alleen wordt ondersteund in de bestaande modus, moet u de verwijzingen naar GetFolderPath vervangen door een lib:// gegevensverbindingspad als u deze functie gebruikt in de standaardmodus of in Qlik Sense SaaS.

Beperking van toegang tot bestandssysteem

Voorbeeld 1: MP3-bestanden

Dit script leest alle mogelijke MP3-metatags in de map MyMusic.

// Script to read MP3 meta tags for each vExt in 'mp3' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt ) FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, // ID3v1.0 and ID3v1.1 tags Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist, Attribute(FileLongName, 'Album') as Album, Attribute(FileLongName, 'Year') as Year, Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment, Attribute(FileLongName, 'Track') as Track, Attribute(FileLongName, 'Genre') as Genre,
// ID3v2.3 tags Attribute(FileLongName, 'AENC') as AENC, // Audio encryption Attribute(FileLongName, 'APIC') as APIC, // Attached picture Attribute(FileLongName, 'COMM') as COMM, // Comments Attribute(FileLongName, 'COMR') as COMR, // Commercial frame Attribute(FileLongName, 'ENCR') as ENCR, // Encryption method registration Attribute(FileLongName, 'EQUA') as EQUA, // Equalization Attribute(FileLongName, 'ETCO') as ETCO, // Event timing codes Attribute(FileLongName, 'GEOB') as GEOB, // General encapsulated object Attribute(FileLongName, 'GRID') as GRID, // Group identification registration Attribute(FileLongName, 'IPLS') as IPLS, // Involved people list Attribute(FileLongName, 'LINK') as LINK, // Linked information Attribute(FileLongName, 'MCDI') as MCDI, // Music CD identifier Attribute(FileLongName, 'MLLT') as MLLT, // MPEG location lookup table Attribute(FileLongName, 'OWNE') as OWNE, // Ownership frame Attribute(FileLongName, 'PRIV') as PRIV, // Private frame Attribute(FileLongName, 'PCNT') as PCNT, // Play counter Attribute(FileLongName, 'POPM') as POPM, // Popularimeter
Attribute(FileLongName, 'POSS') as POSS, // Position synchronisation frame Attribute(FileLongName, 'RBUF') as RBUF, // Recommended buffer size Attribute(FileLongName, 'RVAD') as RVAD, // Relative volume adjustment Attribute(FileLongName, 'RVRB') as RVRB, // Reverb Attribute(FileLongName, 'SYLT') as SYLT, // Synchronized lyric/text Attribute(FileLongName, 'SYTC') as SYTC, // Synchronized tempo codes Attribute(FileLongName, 'TALB') as TALB, // Album/Movie/Show title Attribute(FileLongName, 'TBPM') as TBPM, // BPM (beats per minute) Attribute(FileLongName, 'TCOM') as TCOM, // Composer Attribute(FileLongName, 'TCON') as TCON, // Content type Attribute(FileLongName, 'TCOP') as TCOP, // Copyright message Attribute(FileLongName, 'TDAT') as TDAT, // Date Attribute(FileLongName, 'TDLY') as TDLY, // Playlist delay
Attribute(FileLongName, 'TENC') as TENC, // Encoded by Attribute(FileLongName, 'TEXT') as TEXT, // Lyricist/Text writer Attribute(FileLongName, 'TFLT') as TFLT, // File type Attribute(FileLongName, 'TIME') as TIME, // Time Attribute(FileLongName, 'TIT1') as TIT1, // Content group description Attribute(FileLongName, 'TIT2') as TIT2, // Title/songname/content description Attribute(FileLongName, 'TIT3') as TIT3, // Subtitle/Description refinement Attribute(FileLongName, 'TKEY') as TKEY, // Initial key Attribute(FileLongName, 'TLAN') as TLAN, // Language(s) Attribute(FileLongName, 'TLEN') as TLEN, // Length Attribute(FileLongName, 'TMED') as TMED, // Media type
Attribute(FileLongName, 'TOAL') as TOAL, // Original album/movie/show title Attribute(FileLongName, 'TOFN') as TOFN, // Original filename Attribute(FileLongName, 'TOLY') as TOLY, // Original lyricist(s)/text writer(s) Attribute(FileLongName, 'TOPE') as TOPE, // Original artist(s)/performer(s) Attribute(FileLongName, 'TORY') as TORY, // Original release year Attribute(FileLongName, 'TOWN') as TOWN, // File owner/licensee Attribute(FileLongName, 'TPE1') as TPE1, // Lead performer(s)/Soloist(s) Attribute(FileLongName, 'TPE2') as TPE2, // Band/orchestra/accompaniment
Attribute(FileLongName, 'TPE3') as TPE3, // Conductor/performer refinement Attribute(FileLongName, 'TPE4') as TPE4, // Interpreted, remixed, or otherwise modified by Attribute(FileLongName, 'TPOS') as TPOS, // Part of a set Attribute(FileLongName, 'TPUB') as TPUB, // Publisher Attribute(FileLongName, 'TRCK') as TRCK, // Track number/Position in set Attribute(FileLongName, 'TRDA') as TRDA, // Recording dates Attribute(FileLongName, 'TRSN') as TRSN, // Internet radio station name Attribute(FileLongName, 'TRSO') as TRSO, // Internet radio station owner
Attribute(FileLongName, 'TSIZ') as TSIZ, // Size Attribute(FileLongName, 'TSRC') as TSRC, // ISRC (international standard recording code) Attribute(FileLongName, 'TSSE') as TSSE, // Software/Hardware and settings used for encoding Attribute(FileLongName, 'TYER') as TYER, // Year Attribute(FileLongName, 'TXXX') as TXXX, // User defined text information frame Attribute(FileLongName, 'UFID') as UFID, // Unique file identifier Attribute(FileLongName, 'USER') as USER, // Terms of use Attribute(FileLongName, 'USLT') as USLT, // Unsychronized lyric/text transcription Attribute(FileLongName, 'WCOM') as WCOM, // Commercial information Attribute(FileLongName, 'WCOP') as WCOP, // Copyright/Legal information
Attribute(FileLongName, 'WOAF') as WOAF, // Official audio file webpage Attribute(FileLongName, 'WOAR') as WOAR, // Official artist/performer webpage Attribute(FileLongName, 'WOAS') as WOAS, // Official audio source webpage Attribute(FileLongName, 'WORS') as WORS, // Official internet radio station homepage Attribute(FileLongName, 'WPAY') as WPAY, // Payment Attribute(FileLongName, 'WPUB') as WPUB, // Publishers official webpage Attribute(FileLongName, 'WXXX') as WXXX; // User defined URL link frame LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Voorbeeld 2: JPEG

Dit script leest alle mogelijke EXIF-metatags uit JPG-bestanden in de map MyPictures.

// Script to read Jpeg Exif meta tags for each vExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'jfif', 'jif', 'jfi' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, // ************ Exif Main (IFD0) Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'ImageWidth') as ImageWidth, Attribute(FileLongName, 'ImageLength') as ImageLength, Attribute(FileLongName, 'BitsPerSample') as BitsPerSample, Attribute(FileLongName, 'Compression') as Compression,
// examples: 1=uncompressed, 2=CCITT, 3=CCITT 3, 4=CCITT 4,
//5=LZW, 6=JPEG (old style), 7=JPEG, 8=Deflate, 32773=PackBits RLE, Attribute(FileLongName, 'PhotometricInterpretation') as PhotometricInterpretation,
// examples: 0=WhiteIsZero, 1=BlackIsZero, 2=RGB, 3=Palette, 5=CMYK, 6=YCbCr, Attribute(FileLongName, 'ImageDescription') as ImageDescription, Attribute(FileLongName, 'Make') as Make, Attribute(FileLongName, 'Model') as Model, Attribute(FileLongName, 'StripOffsets') as StripOffsets, Attribute(FileLongName, 'Orientation') as Orientation,
// examples: 1=TopLeft, 2=TopRight, 3=BottomRight, 4=BottomLeft,
// 5=LeftTop, 6=RightTop, 7=RightBottom, 8=LeftBottom, Attribute(FileLongName, 'SamplesPerPixel') as SamplesPerPixel, Attribute(FileLongName, 'RowsPerStrip') as RowsPerStrip, Attribute(FileLongName, 'StripByteCounts') as StripByteCounts, Attribute(FileLongName, 'XResolution') as XResolution, Attribute(FileLongName, 'YResolution') as YResolution, Attribute(FileLongName, 'PlanarConfiguration') as PlanarConfiguration,
// examples: 1=chunky format, 2=planar format, Attribute(FileLongName, 'ResolutionUnit') as ResolutionUnit,
// examples: 1=none, 2=inches, 3=centimeters, Attribute(FileLongName, 'TransferFunction') as TransferFunction, Attribute(FileLongName, 'Software') as Software, Attribute(FileLongName, 'DateTime') as DateTime, Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist, Attribute(FileLongName, 'HostComputer') as HostComputer, Attribute(FileLongName, 'WhitePoint') as WhitePoint, Attribute(FileLongName, 'PrimaryChromaticities') as PrimaryChromaticities, Attribute(FileLongName, 'YCbCrCoefficients') as YCbCrCoefficients, Attribute(FileLongName, 'YCbCrSubSampling') as YCbCrSubSampling, Attribute(FileLongName, 'YCbCrPositioning') as YCbCrPositioning,
// examples: 1=centered, 2=co-sited, Attribute(FileLongName, 'ReferenceBlackWhite') as ReferenceBlackWhite, Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating, Attribute(FileLongName, 'RatingPercent') as RatingPercent, Attribute(FileLongName, 'ThumbnailFormat') as ThumbnailFormat,
// examples: 0=Raw Rgb, 1=Jpeg, Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright, Attribute(FileLongName, 'ExposureTime') as ExposureTime, Attribute(FileLongName, 'FNumber') as FNumber, Attribute(FileLongName, 'ExposureProgram') as ExposureProgram,
// examples: 0=Not defined, 1=Manual, 2=Normal program, 3=Aperture priority, 4=Shutter priority,
// 5=Creative program, 6=Action program, 7=Portrait mode, 8=Landscape mode, 9=Bulb, Attribute(FileLongName, 'ISOSpeedRatings') as ISOSpeedRatings, Attribute(FileLongName, 'TimeZoneOffset') as TimeZoneOffset, Attribute(FileLongName, 'SensitivityType') as SensitivityType,
// examples: 0=Unknown, 1=Standard output sensitivity (SOS), 2=Recommended exposure index (REI),
// 3=ISO speed, 4=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI),
//5=Standard output sensitivity (SOS) and ISO Speed, 6=Recommended exposure index (REI) and ISO Speed,
// 7=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI) and ISO speed, Attribute(FileLongName, 'ExifVersion') as ExifVersion, Attribute(FileLongName, 'DateTimeOriginal') as DateTimeOriginal, Attribute(FileLongName, 'DateTimeDigitized') as DateTimeDigitized, Attribute(FileLongName, 'ComponentsConfiguration') as ComponentsConfiguration,
// examples: 1=Y, 2=Cb, 3=Cr, 4=R, 5=G, 6=B, Attribute(FileLongName, 'CompressedBitsPerPixel') as CompressedBitsPerPixel, Attribute(FileLongName, 'ShutterSpeedValue') as ShutterSpeedValue, Attribute(FileLongName, 'ApertureValue') as ApertureValue, Attribute(FileLongName, 'BrightnessValue') as BrightnessValue, // examples: -1=Unknown, Attribute(FileLongName, 'ExposureBiasValue') as ExposureBiasValue, Attribute(FileLongName, 'MaxApertureValue') as MaxApertureValue, Attribute(FileLongName, 'SubjectDistance') as SubjectDistance,
// examples: 0=Unknown, -1=Infinity, Attribute(FileLongName, 'MeteringMode') as MeteringMode,
// examples: 0=Unknown, 1=Average, 2=CenterWeightedAverage, 3=Spot,
// 4=MultiSpot, 5=Pattern, 6=Partial, 255=Other, Attribute(FileLongName, 'LightSource') as LightSource,
// examples: 0=Unknown, 1=Daylight, 2=Fluorescent, 3=Tungsten, 4=Flash, 9=Fine weather,
// 10=Cloudy weather, 11=Shade, 12=Daylight fluorescent,
// 13=Day white fluorescent, 14=Cool white fluorescent,
// 15=White fluorescent, 17=Standard light A, 18=Standard light B, 19=Standard light C,
// 20=D55, 21=D65, 22=D75, 23=D50, 24=ISO studio tungsten, 255=other light source, Attribute(FileLongName, 'Flash') as Flash, Attribute(FileLongName, 'FocalLength') as FocalLength, Attribute(FileLongName, 'SubjectArea') as SubjectArea, Attribute(FileLongName, 'MakerNote') as MakerNote, Attribute(FileLongName, 'UserComment') as UserComment, Attribute(FileLongName, 'SubSecTime') as SubSecTime,
Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeOriginal') as SubsecTimeOriginal, Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeDigitized') as SubsecTimeDigitized, Attribute(FileLongName, 'XPTitle') as XPTitle, Attribute(FileLongName, 'XPComment') as XPComment,
Attribute(FileLongName, 'XPAuthor') as XPAuthor, Attribute(FileLongName, 'XPKeywords') as XPKeywords, Attribute(FileLongName, 'XPSubject') as XPSubject, Attribute(FileLongName, 'FlashpixVersion') as FlashpixVersion, Attribute(FileLongName, 'ColorSpace') as ColorSpace, // examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated, Attribute(FileLongName, 'PixelXDimension') as PixelXDimension, Attribute(FileLongName, 'PixelYDimension') as PixelYDimension, Attribute(FileLongName, 'RelatedSoundFile') as RelatedSoundFile,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneXResolution') as FocalPlaneXResolution, Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneYResolution') as FocalPlaneYResolution, Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneResolutionUnit') as FocalPlaneResolutionUnit,
// examples: 1=None, 2=Inch, 3=Centimeter, Attribute(FileLongName, 'ExposureIndex') as ExposureIndex, Attribute(FileLongName, 'SensingMethod') as SensingMethod,
// examples: 1=Not defined, 2=One-chip color area sensor, 3=Two-chip color area sensor,
// 4=Three-chip color area sensor, 5=Color sequential area sensor,
// 7=Trilinear sensor, 8=Color sequential linear sensor, Attribute(FileLongName, 'FileSource') as FileSource,
// examples: 0=Other, 1=Scanner of transparent type,
// 2=Scanner of reflex type, 3=Digital still camera, Attribute(FileLongName, 'SceneType') as SceneType,
// examples: 1=A directly photographed image, Attribute(FileLongName, 'CFAPattern') as CFAPattern, Attribute(FileLongName, 'CustomRendered') as CustomRendered,
// examples: 0=Normal process, 1=Custom process, Attribute(FileLongName, 'ExposureMode') as ExposureMode,
// examples: 0=Auto exposure, 1=Manual exposure, 2=Auto bracket, Attribute(FileLongName, 'WhiteBalance') as WhiteBalance,
// examples: 0=Auto white balance, 1=Manual white balance, Attribute(FileLongName, 'DigitalZoomRatio') as DigitalZoomRatio, Attribute(FileLongName, 'FocalLengthIn35mmFilm') as FocalLengthIn35mmFilm, Attribute(FileLongName, 'SceneCaptureType') as SceneCaptureType,
// examples: 0=Standard, 1=Landscape, 2=Portrait, 3=Night scene, Attribute(FileLongName, 'GainControl') as GainControl,
// examples: 0=None, 1=Low gain up, 2=High gain up, 3=Low gain down, 4=High gain down, Attribute(FileLongName, 'Contrast') as Contrast,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard, Attribute(FileLongName, 'Saturation') as Saturation,
// examples: 0=Normal, 1=Low saturation, 2=High saturation, Attribute(FileLongName, 'Sharpness') as Sharpness,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard, Attribute(FileLongName, 'SubjectDistanceRange') as SubjectDistanceRange,
// examples: 0=Unknown, 1=Macro, 2=Close view, 3=Distant view, Attribute(FileLongName, 'ImageUniqueID') as ImageUniqueID, Attribute(FileLongName, 'BodySerialNumber') as BodySerialNumber, Attribute(FileLongName, 'CMNT_GAMMA') as CMNT_GAMMA, Attribute(FileLongName, 'PrintImageMatching') as PrintImageMatching, Attribute(FileLongName, 'OffsetSchema') as OffsetSchema,
// ************ Interoperability Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityIndex') as InteroperabilityIndex, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityVersion') as InteroperabilityVersion, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageFileFormat') as InteroperabilityRelatedImageFileFormat, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageWidth') as InteroperabilityRelatedImageWidth, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageLength') as InteroperabilityRelatedImageLength, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityColorSpace') as InteroperabilityColorSpace,
// examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated, Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityPrintImageMatching') as InteroperabilityPrintImageMatching, // ************ GPS Attributes ************ Attribute(FileLongName, 'GPSVersionID') as GPSVersionID, Attribute(FileLongName, 'GPSLatitudeRef') as GPSLatitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSLatitude') as GPSLatitude, Attribute(FileLongName, 'GPSLongitudeRef') as GPSLongitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSLongitude') as GPSLongitude, Attribute(FileLongName, 'GPSAltitudeRef') as GPSAltitudeRef,
// examples: 0=Above sea level, 1=Below sea level, Attribute(FileLongName, 'GPSAltitude') as GPSAltitude, Attribute(FileLongName, 'GPSTimeStamp') as GPSTimeStamp, Attribute(FileLongName, 'GPSSatellites') as GPSSatellites, Attribute(FileLongName, 'GPSStatus') as GPSStatus, Attribute(FileLongName, 'GPSMeasureMode') as GPSMeasureMode, Attribute(FileLongName, 'GPSDOP') as GPSDOP, Attribute(FileLongName, 'GPSSpeedRef') as GPSSpeedRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeed') as GPSSpeed, Attribute(FileLongName, 'GPSTrackRef') as GPSTrackRef, Attribute(FileLongName, 'GPSTrack') as GPSTrack, Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirectionRef') as GPSImgDirectionRef, Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirection') as GPSImgDirection, Attribute(FileLongName, 'GPSMapDatum') as GPSMapDatum, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitudeRef') as GPSDestLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitude') as GPSDestLatitude, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitudeRef') as GPSDestLongitudeRef, Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitude') as GPSDestLongitude, Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearingRef') as GPSDestBearingRef, Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearing') as GPSDestBearing, Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistanceRef') as GPSDestDistanceRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistance') as GPSDestDistance, Attribute(FileLongName, 'GPSProcessingMethod') as GPSProcessingMethod, Attribute(FileLongName, 'GPSAreaInformation') as GPSAreaInformation, Attribute(FileLongName, 'GPSDateStamp') as GPSDateStamp, Attribute(FileLongName, 'GPSDifferential') as GPSDifferential;
// examples: 0=No correction, 1=Differential correction, LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Voorbeeld 3: Windows-mediabestanden

Dit script leest alle mogelijke WMA/WMV ASF-metatags in de map MyMusic.

/ Script to read WMA/WMV ASF meta tags for each vExt in 'asf', 'wma', 'wmv' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Author') as Author, Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright, Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating, Attribute(FileLongName, 'PlayDuration') as PlayDuration, Attribute(FileLongName, 'MaximumBitrate') as MaximumBitrate, Attribute(FileLongName, 'WMFSDKVersion') as WMFSDKVersion, Attribute(FileLongName, 'WMFSDKNeeded') as WMFSDKNeeded, Attribute(FileLongName, 'IsVBR') as IsVBR, Attribute(FileLongName, 'ASFLeakyBucketPairs') as ASFLeakyBucketPairs,
Attribute(FileLongName, 'PeakValue') as PeakValue, Attribute(FileLongName, 'AverageLevel') as AverageLevel; LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

Voorbeeld 4: PNG

Dit script leest alle mogelijke PNG-metatags in de map MyPictures.

// Script to read PNG meta tags for each vExt in 'png' for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList: LOAD FileLongName, subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName, num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize, FileTime(FileLongName) as FileTime, Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
Attribute(FileLongName, 'Creation Time') as Creation_Time, Attribute(FileLongName, 'Source') as Source, Attribute(FileLongName, 'Title') as Title, Attribute(FileLongName, 'Software') as Software, Attribute(FileLongName, 'Author') as Author, Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright; LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels); Next vFoundFile Next vExt

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!