Gå till huvudinnehåll

QvdFieldName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer fieldno i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatakoppling.

Exempel: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

fieldno Fält-numret i den tabell som finns i QVD-filen.

Exempel:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('lib://DataFiles/MyFile.qvd', 5)

Alla tre exemplen returnerar namnet på det femte fältet i tabellen som finns i QVD-filen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!