Gå till huvudinnehåll

QvdTableName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Syntax:  

QvdTableName(filename)

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatakoppling.

Exempel: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

QvdTableName ('MyFile.qvd')

QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')

QvdTableName ('lib://data\MyFile.qvd')

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!