Gå till huvudinnehåll

Count - skriptfunktion

Count() returnerar summan av-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Count( [distinct ] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Så länge dimensionen Customer tas med i tabellen på arket, annars blir resultatet för OrdersByCustomer 3, 2.

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Count(OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

10

Givet att Temp-tabellen är laddad som i det första exemplet:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

8

Eftersom det finns två värden för OrderNumber med samma värde, 1, och ett nollvärde.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!