Gå till huvudinnehåll

NumericCount - diagramfunktion

NumericCount() aggregerar antalet numeriska värden i varje diagramdimension.

Syntax:  

NumericCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
set_expression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 1
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

I följande exempel antas att alla kunder är valda, utom där det särskilt anges.

Exempel och resultat
Exempel Resultat
NumericCount([OrderNumber])

7 eftersom tre av de 10 fälten i OrderNumber är tomma.

Anteckning om information"0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
NumericCount([Product]) 0 eftersom alla produktnamn skrivs med bokstäver. Du kan använda detta för att kontrollera att inga textfält har fått numeriskt innehåll.
NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count(DISTINCT [OrderNumber)] Räknar det fullständiga antalet distinkta numeriska ordernummer och delar dem med antalet numeriska och icke-numeriska ordernummer. Detta blir 1 om alla fältvärden är numeriska. Du kan använda detta för att kontrollera att alla fältvärden är numeriska. I exemplet finns det 7 distinkta numeriska värden för OrderNumber av 8 distinkta numeriska och icke numeriska, så att uttrycket returnerar 0,875.

Data som används i exemplet:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!