Gå till huvudinnehåll

NumericCount - skriptfunktion

NumericCount() returnerar summan av-numeriska värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; Den andra satsen ger:
TotalNumericCount
7
i en tabell med den dimensionen.

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumeriCCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Eftersom det finns ett OrderNumber som duplicerar ett annat, innebär det att resultatet är 6 som inte är dubbletter.

Exempel:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Resultattabell
Customer NumericCountByCustomer

Astrida

3
Betacab2
Canutility
0
Divadip2

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!