Ga naar hoofdinhoud

Count - scriptfunctie

Count() retourneert het aantal waarden dat is geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

Count( [distinct ] expr)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Scriptvoorbeelden
Voorbeeld Resultaat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Zolang de dimensie Customer wordt opgenomen in de tabel op het werkblad, anders is 3, 2 het resultaat voor OrdersByCustomer.

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Count(OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

10

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het eerste voorbeeld:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

8

Omdat er twee waarden van OrderNumber zijn die dezelfde waarde, 1, hebben en één null-waarde.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!