Gå till huvudinnehåll

Count - diagramfunktion

Count() används för att aggregera antalet värden, textvärden och numeriska värden, i varje diagramdimension.

Syntax:  

Count({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

I följande exempel antas att alla kunder är valda, utom där det särskilt anges.

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Count(OrderNumber)

10, eftersom det finns 10 fält som kan ha ett värde för OrderNumber, och alla poster, även tomma, räknas.

Anteckning om information"0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
Count(Customer) 10, eftersom Count utvärderar antalet förekomster i alla fält.
Count(DISTINCT [Customer]) 4, eftersom användning av Distinct-kvalificeraren innebär att Count endast utvärderar unika förekomster.

Anta att kunden Canutility är vald

Count(OrderNumber)/Count({1} TOTAL OrderNumber)

0.2 eftersom uttrycket returnerar antal order från den valda kunden i form av en procentsats av order från alla kunder. I detta fall 2/10.

Anta att kunderna Astrida och Canutility är valda

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5 eftersom detta är antalet order lagda för produkter för enbart de valda kunderna och tomma celler räknas.

Data som används i exempel:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!