Gå till huvudinnehåll

Exists - skriptfunktion

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i dataladdningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE, så att det kan användas i where-satsen för en LOAD-sats eller en IF-sats.

Anteckning om informationDu kan även använda Not Exists() för att avgöra om ett fältvärde inte har laddats, men du bör vara försiktig om du använder Not Exists() i en where-sats. Exists()-funktionen testar både tidigare laddade tabeller och tidigare laddade värden i den aktuella tabellen. Så endast den första förekomsten laddas. När den kommer till den andra förekomsten har värdet redan laddats. Se exemplen för mer information.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr])

Returnerad datatyp: Boolesk

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name

Namnet på fältet där du vill söka efter ett värde. Du kan använda explicita fältnamn utan citattecken.

Fältet måste redan vara laddat av skriptet. Det vill säga, du kan inte hänvisa till ett fält som laddas i en sats längre ned i skriptet.

expr

Värdet som du vill kontrollera om det finns. Du kan använda ett explicit värde eller ett uttryck som hänvisar till ett eller flera fält i den aktuella load-satsen.

Anteckning om informationDu kan inte hänvisa till fält som inte ingår i den aktuella load-satsen.

Det här argumentet är valfritt Om du utesluter det kommer funktionen att kontrollera om värdet field_name i den aktuella posten redan existerar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!