Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera dina kalenderperioder

Kalenderperioder använder dina kalendergrupper för att skapa standardtidsperioder för analys i Insight Advisor.

Kalenderperioder används för att definiera tidsperioder för analys i Insight Advisor-analys. Du skapar kalenderperioder från kalendergrupperna. Beroende på vilka data du har, kanske affärslogiken automatiskt skapar kalenderperioder från datamodellen. Om du går till Kalenderperioder kan du se att kalenderperioder redan har skapats. Kalenderperioder kan vara relativa och omfatta en period som är relativ till aktuellt datum. Du kan till exempel skapa en relativ period som omfattar den aktuella månaden. Kalenderperioder kan även använda det senast registrerade värdet i dina data. Till exempel använder alla de tre kalenderperioderna som skapades när du aktiverade affärslogik de senast registrerade värdena för att skapa kalenderperioder för senaste året, månaden och kvartalet. Appanvändare kan använda kalenderperioderna vid Insight Advisor-analys i Ark.

Du kan också definiera standardkalenderperioder för grupper i beteenden. Detta säkerställer att Insight Advisor som standard använder den kalenderperioden när diagram skapas för fält i den gruppen.

Varför ska jag definiera kalenderperioder?

Kalenderperioder är användbara eftersom de skapar specifika analysperioder för dina data. Om inte Insight Advisor får någon specifik tidsram, som exempelvis under 2020 eller för december, kommer alla tillgängliga data att användas. Om du skapar kalenderperioder är det lättare för appanvändare att visa och jämföra data för specifika perioder.

Anta till exempel att du vill se försäljning per produkt. Gå till Ark och sök efter visa försäljning per produkt. Om du vill visa försäljningen för specifika perioder, som t.ex. data för den aktuella månaden jämfört med förra månaden, eller jämföra aktuellt kvartal med ett tidigare kvartal, måste du fråga Insight Advisor igen. Genom att skapa kalenderperioder kan du se perioderna för din fråga utan att du behöver fråga Insight Advisor igen. Affärslogiken har redan skapat kalenderperioder med senast registrerade värden för senaste månaden, kvartalet och året som ingår i data. Den har dock inte några relativa perioder. Du kan till exempel skapa en jämförelse mellan aktuell månad och samma månad förra året. Du kan även jämföra aktuellt kvartal (x) med kvartalet två kvartal bakåt i tiden (x-2).

Skapar kalenderperiod för Månadsvis jämförelse

Den här kalenderperioden kommer att visa resultat för den sista fullständiga månaden som ingår i data och jämföra den med samma månad förra året.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.

 2. Välj Sales_Order Date.

 3. Vid Kalenderperiodens namn anger du Månadsvis jämförelse.

 4. Vid Detaljnivå för kalenderperiod, väljer du Månad.

 5. Under Periodjämförelse väljer du År till år.

 6. Välj Senaste fullständiga period.

 7. Klicka på Skapa.

Skapar kalenderperioden Månadsvis jämförelse

Den här kalenderperioden kommer att visa resultat för aktuellt kvartal (x) och jämföra det med kvartalet två kvartal tidigare (x-2).

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.

 2. Välj Sales_Order Date.

 3. Vid Kalenderperiodens namn anger du Kvartalsvis jämförelse.

 4. Vid Detaljnivå för kalenderperiod väljer du Kvartal.

 5. Klicka på Anpassad.
 6. Vid Förskjutning väljer du 0.

 7. Vid Jämförelseförskjutning väljer du 2.

 8. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Ark och sök efter visa försäljning per produkt. Välj det resultat som matchar. I Analysegenskaper finns den nya egenskapen Analysperiod. Välj den och välj Månadsvis jämförelse så att perioden används i diagrammet.

Kalenderperioden Månadsvis jämförelse används i ett diagram
Insikts-diagram där kalenderperioden Månadsvis jämförelse tillämpas.

Sedan använder du kalenderperioden Kvartalsvis jämförelse.

Kalenderperioden Kvartalsvis jämförelse används i ett diagram 

Insikts-diagram där kalenderperioden Kvartalsvis jämförelse tillämpas.

Du kan även justera tidsperioderna i en analysperiod manuellt för enskilda diagram i Insight Advisor genom att ändra värdena i Period 1 och Period 2. Ändra till exempel värdet under Period 1 till 2019-Q2. Diagrammet uppdateras för perioden du just definierat.

Kalenderperioden Kvartalsvis jämförelse används i ett diagram, nu med 2019-Q2 och 2021-Q2

Insikts-diagram där kalenderperioden Kvartalsvis jämförelse tillämpas.

Ytterligare analystyper är tillgängliga i Insight Advisor när kalenderperioder är tillgängliga: ändringar under perioden, ändringar under perioden (detaljerad) och period jämfört med period. Dessa omfattar ett antal diagram för analys av perioden och dess förändringar.

Klicka på Utforska analyser under Analysperiod. Du kan välja mellan två analyser. Välj först Ändringar under perioden. Ändringar under perioden visar ett KPI- och stapeldiagram med förändringarna i sum(Sales) mellan de båda perioderna. När antalet dimensioner är litet visas ett variansvattenfallsdiagram istället för ett stapeldiagram.

Analys av förändringar under perioden

Skärmbild på analysen av förändringar under perioden.

Klicka på Stäng och rulla tillbaka till stapeldiagrammet. Klicka på Utforska analyser och välj Detaljerad periodanalys. Detta ger resultatet för perioden jämfört med ett mål. Fyra diagram visas, som mäter om målen uppnåddes den här perioden. I Analysegenskaper kan du justera parametrarna och definiera uppnått, nästan uppnått och inte uppnått målet.

Analys av periodresultat jämfört med målet

Periodresultat jämfört med analys om målet har uppnåtts för summan av försäljningen per produktnamn.

Under Parameter justerar du gränsen för att inte nå målet till 100 och gränsen för att nå målet till 105. Den detaljerade periodanalysen uppdateras med de nya målen.

Uppdaterad analys av periodresultat jämfört med målet

I analysen av det uppdaterade resultatet jämfört med målet visas de diagram där gränsen för att inte uppnå målet och uppnå målet har uppdaterats till 100 och respektive 105.

Kalenderperioder gör det alltså möjligt för appanvändare att snabbt visa olika perioder av intresse i Insight Advisor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!