Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera dina paket

I nästa steg ska du börja arbeta med de andra elementen i den logiska modellen, och börja med paketen.

Paket är samlingar med grupper som ska användas tillsammans vid analys. Detta säkerställer att Insight Advisor bara använder relevanta fält tillsammans. En grupp kan tillhöra flera paket. Det är valfritt att använda paket i den logiska modellen.

Varför ska jag skapa paket?

Paket definierar omfattningen för vilka grupper som ska användas tillsammans vid analys. Till exempel kan din logiska modell ha grupper där olika områden i en organisation ingår. Ibland kanske du inte vill blanda dem i dina Insikts-diagram.

Till exempel innehåller appen i introduktionskursen data som handlar om hanteringen av supportsamtal, och dessa är inte relaterade till försäljningsdata och leverantörsdata. Om du går till Ark och väljer AverageCallSatisfaction i resurspanelen i Insight Advisor får du resultat där data om supportsamtal blandas med fält som innehåller försäljningsdata.

Med paket kan du analysera försäljningsdata och leverantörsdata som en enhet, analysera supportsamtalsdata som en annan enhet, och hindra att Insight Advisor försöker använda dessa data tillsammans.

Skapa paket

Du ska skapa paket för grupper som har med försäljning att göra och grupper som har med support att göra. De relevanta grupperna Employees och Offices kommer att ingå i båda.

Skapa paketet Support

 1. Gå till Paket.

 2. Klicka på Skapa paket.

 3. Som Paketets namn anger du Support.

 4. Lägg till följande grupper i paketet:

  • SupportCalls

  • SupportDate

  • Employees

  • Offices

 5. Klicka på Skapa.

Skapa paketet Sales

 1. Gå till delavsnittet Paket.

 2. Klicka på Skapa paket.

 3. Som Paketets namn anger du Sales.

 4. Lägg till följande grupper i paketet:

  • Categories

  • Customer

  • SalesCity

  • SalesCountry

  • Employees

  • Offices

  • Sales_OrderDate

  • Products

  • Sales

  • Suppliers

 5. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Ark och klicka på Utforska. I resurspanelen väljer du AverageCallSatisfaction. Nu använder ingen av de genererade Insight Advisor-analyserna fält från grupper som inte ingår i paketet Support.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!