Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Definiera analysperioder med kalenderperioder

Definiera kalenderperioder för dina kalendergrupper för att styra tidsramarna som Insikter använder när det skapar visualiseringar.

Kalenderperioder definierar tidsperioder av intresse för Insikter att använda i analys i den logiska modellen. Till exempel kan ett KPI som visar total försäljning för alla tider vara mindre användbart än ett KPI som visar total försäljning för den innevarande månaden. Du skulle kunna skapa en kalenderperiod för den aktuella månaden och ställa in den som standardperiod att använda med total försäljning. Kalenderperioder för logisk modell skapas och hanteras i Kalenderperioder.

Kalenderperioder definierar enskilda tidsperioder eller jämförelser av relativa tidsperioder. Du kan till exempel skapa kalenderperioder för att:

 • Endast visa värden för den här månaden

 • Jämföra den här månaden med förra månaden

 • Jämföra det nuvarande kvartalet med samma kvartal förra året

Insikter använder kalenderperioder för att skapa diagram. Med kalenderperioder kan du använda fler analystyper. Du kan välja och tillämpa kalenderperioder när du redigerar ett diagram i Insikter. Du kan ange en standardkalenderperiod att använda med en grupp när Insikter skapar diagram för fält och originalobjekt i den gruppen. Standardkalenderperioder anges i Beteenden. Mer information finns i Standardkalenderperiod.

Skapa kalenderperioder

Skapa kalenderperioder från kalendergrupperna definierade i Fält och grupper. Du kan skapa kalenderperioder med eller utan fält som använder funktionen autoCalendar i datainläsningsskriptet.

Anteckning om information

Du kan använda alternativet Använd automatisk kalender med en anpassad kalender om den använder samma deklarerade fält som autoCalendar.

Skapa kalenderperioder med automatisk kalender

Välj detaljnivå för analysen när du skapar kalenderperioder med den automatiska kalendern. Detaljnivån kan till exempel vara månad på året eller kvartal på året. Du kan sedan välja att använda det senaste värdet eller skapa en jämförelse.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.
 2. Välj en kalendergrupp och välj sedan Använd automatisk kalender.
 3. Ange ett namn på kalenderperioden.
 4. Välj detaljnivå för kalenderperioden
 5. Gör ett av följande:
  • För att använda det senaste värdet i fältet för detaljnivån för perioden väljer du Använd senast sorterade värde.
  • Så här gör du en jämförande kalenderperiod:
   • I Jämför väljer du perioden som ska jämföras. Välj Senaste fullständiga period om Insikter ska använda den senaste fullständiga perioden istället för den aktuella perioden.
   • I Anpassad väljer du perioden för analys i Förskjutning och sedan väljer du perioden att jämföra med i Jämförelseförskjutning.

    Förskjutning och Jämförelseförskjutning använder numeriska värden där 0 är den aktuella perioden.

    Om du till exempel använder kvartal som detaljnivå så är 0 den aktuella perioden och 3 är tre kvartal sedan.

 6. Klicka på Skapa.

Skapa kalenderperioder med anpassad kalender

Du kan skapa kalenderperioder utan att använda autoCalendar i laddningsskriptet. Du kan till exempel ha en anpassad kalender eller så kanske du vill använda anpassade kalenderflaggor som inte finns i autoCalendar.

Om du vill skapa en kalenderperiod med hjälp av en anpassad kalender väljer du en kalendergrupp och ett tidsfält att aggregera. Sedan väljer du att använda det senaste värdet eller att skapa en jämförelse. Två jämförelsemetoder stöds:

 • Relativ: En relativ jämförelse som använder ett fält som innehåller det relativa antalet perioder sedan. Fältet med relativ period måste innehålla numeriska värden som definierar den relativa perioden från det aktuella datumet för varje värde i det aggregerade fältet. Du kan sedan välja förskjutning och jämförelseförskjutning för analys.

  Om du till exempel vill jämföra den här månaden med förra månaden väljer du Datum som aggregeringsfält. Sedan väljer du MonthsAgo som fält för relativ period. MonthsAgo använder ett uttryck för att utvärdera hur många månader sedan varje värde i Datum är från aktuell månad. Om nuvarande månad är juli, så vore värden från juli 0, värden från juni vore 1, värden från maj 2 och så vidare. Du kan välja 0 som jämförelse och 1 som jämförelseförskjutning.

 • Flagga: En flaggjämförelse använder två fält som definierar två olika flaggade tidsperioder.

  Till exempel skulle första kvartalet och andra kvartalet kunna vara två perioder som används för en flaggjämförelse. Jämförelsefälten måste innehålla binära värden som indikerar vilka aggregerade fältvärden som är i den flaggade perioden.

  För att jämföra Kvartal 1 och Kvartal 2 väljer du Datum som det aggregerade fältet. Som flaggfält kan du sedan välja InQuarter1 och InQuarter2. Dessa fält använder uttryck för att utvärdera om värden är eller inte är i Kvartal 1 eller Kvartal 2.

Fler exempel på kalenderperioder som har skapats med en anpassad kalender finns i Steg för steg – Skapa kalenderperioder med en anpassad kalender.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.
 2. Välj en kalendergrupp och avmarkera sedan kryssrutan Använd automatisk kalender.
 3. Ange ett namn på kalenderperioden.
 4. Välj sedan det aggregerade datumfältet att använda.
 5. Gör ett av följande:
  • För att använda det senaste värdet i fältet för detaljnivån för perioden väljer du Använd senast sorterade värde.
  • Så här gör du en jämförande kalenderperiod:
   • I Relativt, för Relativt antal perioder sedan, väljer du fältet som är definierat i ditt laddningsskript som inehåller data för relativ tidsperiod för fältet som är valt i Aggregerat datum. Välj tidsperioden för analys i Förskjutning och välj sedan tidsperioden att jämföra med i Jämförelseförskjutning.

    Förskjutning och Jämförelseförskjutning använder numeriska värden där 0 är den aktuella perioden.

   • I Flagga väljer du fältet som innehåller flaggan för den aktuella perioden och sedan väljer du fältet som innehåller flaggan för jämförelseperioden.

 6. Klicka på Skapa.

Begränsningar

Kalenderperioder för affärslogik har följande begränsningar:

 • Standardkalenderperioder tillämpas inte på tidsbaserade originalmått som innehåller specifika tidsperioder i sina uttryck.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!