Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa vokabulärer

Med vokabulärer kan du definiera synonymer, anpassad analys och exempelfrågor. Med synonymer kan du lägga till termer för att definiera värden eller urval av värden från datamodellen. Med anpassade analyser kan du definiera svaret på anpassade frågor eller delvisa frågor, och ange specifika resultat som ska returneras av Insikter. Med exempelfrågor kan du lägga till standardfrågor som användare kan välja i Sök i Insight Advisor för att vägleda analysen.

Med vokabulärer kan du definiera synonymer och anpassad analys. Med synonymer kan du lägga till termer för att definiera värden eller urval av värden från datamodellen. Med anpassade analyser kan du definiera svaret på anpassade frågor eller delvisa frågor, och ange specifika resultat som ska returneras av Insikter.

Varför ska jag skapa vokabulärer?

Vokabulärer har en avgörande betydelse när du förbereder appen så att det går att ställa frågor med naturligt språk. Insikter försöker koppla alla frågor som ställs med naturligt språk till fältnamn och värden i dina data. Funktionen kan inte känna till alla olika söktermer användarna kan komma att använda. Med en vokabulär kan du täppa igen luckorna i terminologin genom att koppla termer till fält och fältvärden.

Till exempel finns några produkter som är badkläder i introduktionskursens app. I datauppsättningen ligger de i kategorin Beachwear. Om du söker efter badkläder i Ark får du inga resultat. Ett annat exempel är att du inte kan söka efter footwear och få både herrskor och damskor i resultatet.

Anpassade analyser är användbara när du vet vilka analyser du vill att appanvändarna ska få, baserat på vilka termer de använder i sökningen. Antag till exempel att du vet att appanvändarna helst vill se regionala data som kartor. Med en anpassad analys kan du se till att kartor erbjuds när regional ingår i användarnas sökningar.

Exempelfrågor kan användas för att uppmuntra användare i deras analys och hjälpa dem att få insikter. Användare kanske inte vet vad som är möjligt i din app. Exempelfrågor kan bidra till att underlätta deras analyser och utforskning.

Skapa vokabulär för ”beachwear”

 1. Vid Förbered klickar du på Vokabulär.

 2. I Synonymer klickar du på Skapa termer.

 3. I Termer anger du följande termer:

  • swimwear

  • swimsuits

 4. Under Gäller för väljer du CategoryName.

 5. Under Villkor väljer du I.

 6. Under I väljer du följande värden:

  • Beachwear

 7. Klicka på Skapa.

Skapa vokabulär för ”footwear”

 1. I Synonymer klickar du på Skapa termer.

 2. I Termer anger du footwear.

 3. Under Gäller för väljer du CategoryName.

 4. Under Villkor väljer du I.

 5. Under I väljer du följande värden:

  • men's footwear
  • women's footwear

 6. Klicka på Skapa.

Skapa anpassad analys för region

Du kommer inte att specificera något mått för den här anpassade analysen. På så sätt kan Insikter välja ett mått utifrån hur någon använder ordet regional i frågan.

 1. Klicka på Anpassad analys.

 2. Klicka på Skapa termer.

 3. Under Termer anger du regional.

 4. Under Analys väljer du Uppdelning (geospatial).

 5. I Data går du till Geografiska och väljer Country.

 6. Klicka på Diagram.

 7. Under Diagramtyp väljer du Karta.

 8. Klicka på Skapa.

Skapa exempelfrågor

 1. Klicka på Exempelfrågor.

 2. Klicka på Lägg till fråga.

 3. Under Språk väljer du ditt språk.

 4. Under Fråga, skriver dur Vilka är de bästa kunderna för försäljning.

 5. Klicka på Lägg till.

Resultat

Gå till Ark och öppna Insikter. Markera sökrutan. Nu finns Vilka är de bästa kunderna för försäljning tillgänglig där. Sök efter what is the average freight for footwear. Nu får du resultat som inkluderar både ”men's footwear” och ”women's footwear”.

Sedan söker du efter gross profit for swimwear in 2019. Nu får du resultat för ”beachwear” när du söker efter ”swimwear”.

Sedan söker du efter show me regional sales. Nu får du en kartdistribution av försäljningen per land.

Tack!

Nu är du klar med introduktionskursen och bör ha lärt dig lite mer om affärslogik och Insikter i Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!