Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ställa in ett standardbokmärke för att skapa en applandningssida

Du kan välja att ett ark ska vara appens landningssida genom att ställa in ett förvalt bokmärke. När du öppnar appen används standardbokmärkets layouttillstånd och urvalstillstånd.

Om du inte ställer in något standardbokmärke visas appöversikten när appen öppnas.

Tänk på följande när du använder standardbokmärken.

  • Du kan endast ställa in eller ta bort ett standardbokmärke i en opublicerad app.
  • Du kan endast ställa in ett standardbokmärke för en app.
  • Du kan radera urvalet som tillämpas i standardbokmärket när du visar ett ark. Bokmärket tillämpas emellertid när du öppnar eller laddar arket igen.
  • I en publicerad app kan appanvändaren radera urvalet i standardbokmärket och göra andra urval. Men urvalstillståndet i standardbokmärket kommer att tillämpas på nytt när appanvändaren öppnar eller laddar ett ark igen.
  • När du duplicerar en app dupliceras standardbokmärket med appen.
  • Om du har samma app öppen i en aktiv session i en annan app, kommer standardbokmärket inte att åsidosätta de val som görs på den andra fliken.

Mer information om bokmärken finns i .

Du kan använda ett standardbokmärke tillsammans med Alltid ett valt värde för ett fält för att markera särskilda val åt appkonsumenten. Mer information om Alltid ett valt värde finns i Alltid ett valt värde.

Anteckning om informationI tidigare versioner av Qlik Sense använde standardbokmärket endast bokmärkets urvalstillstånd.

Ställ in ett standardbokmärke

  1. Klicka på Bokmärken i verktygsfältet i ett ark. Fönstret Bokmärken öppnas.
  2. Högerklicka på ett befintligt bokmärke och klicka sedan på Ange som standardbokmärke.

  3. Klicka på bokmärket. Fönstret Bokmärken stängs. Bokmärket visas i verktygsfältet längst upp, och valen visas i appen.
  4. För att testa att standardbokmärket fungerar som det ska kan du stänga appen och öppna den igen. Standardbokmärkesarket och valen ska visas.

Om du vill ta bort ett standardbokmärke öppna du fönstret Bokmärken i en opublicerad app och högerklickar på standardbokmärket. Klicka på Ta bort som standardbokmärke. Nästa gång du öppnar appen visas appöversikten.

Mer information om att skapa bokmärken finns i Skapa bokmärken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!