Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av z-test-funktioner

z-test-funktionerna används för att hitta värden associerade med statistiska analyser av z-test-typ för stora uppsättningar av stickprovsdata, vanligtvis större än 30, och där du vet att varians förekommer.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för z-test-funktionerna som finns i Qlik Sense. Se de individuella avsnitten för z-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Stickprovsdata som används här är samma som används i exemplen för t-test-funktionen. Datauppsättningen skulle normalt sett anses för liten för att använda vid z-test-analyser, men den är tillräcklig för att illustrera användningen av de olika z-test-funktionerna i Qlik Sense.

Gör följande:

 1. Skapa en ny app med ett nytt ark och öppna arket.
 2. Anteckning om tipsOm du skapade en app för t-test -funktionerna, kunde du använda den och skapa ett nytt ark för de här funktionerna.
 3. I Skriptredigeraren anger du följande:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  I detta laddningsskript är recno() inkluderat eftersom crosstable kräver tre argument. Det innebär att recno() helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

 4. Klicka på run script om du vill ladda data.

Skapa visualiseringar för z-test-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade när du laddade data.

  Arkvyn öppnas.

 2. Klicka på Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fält lägger du till Type som en dimension.
 4. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått.

 5. Exempel på uttryck
  Etikett Uttryck
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Anteckning om tipsDu kanske måste justera talformatet för måtten för att se meningsfulla värden. Tabellen blir enklare att läsa om du ställer in talformat på de flesta av måtten till Tal > Enkel, i stället för Auto. Men för exempelvis ZTest Sig använder du talformatet: Anpassa och justerar sedan formatsträngen till # ##.

Resultat:

Den resulterande tabellen för z-test-funktionerna för exempeldata kommer att innehålla följande värden:

Resultattabell
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Skapa visualiseringar för z-testw-diagramfunktioner

z-testw-funktionerna används när indataserien visas i viktat tvåkolumnsformat. Uttrycken kräver ett värde för weight. I exemplen här används värdet 2 genomgående, men du kan använda ett uttryck som ska definiera ett värde för weight för varje observation.

Exempel och resultat:  

Med samma exempeldata och talformat som för z-test-funktionerna, kommer den resulterande tabellen för z-testw-funktionerna att innehålla följande värden:

Resultattabell
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!