Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady stosowania funkcji z-test

Funkcje z-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną z-test dla dużych prób (powyżej 30 obserwacji) i przy znanej wariancji.

W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji z-test dostępnych w Qlik Sense. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów z-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Użyte tutaj dane z próby są takie same jak dane użyte w przykładach dotyczących funkcji t-test. Rozmiar próby byłby w zwykłych okolicznościach uznawany za zbyt mały dla testu z, ale jest wystarczające na potrzeby zilustrowania sposobu korzystania z różnych funkcji z-test w Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Należy utworzyć aplikację przy użyciu nowego arkusza i otworzyć ten arkusz.
 2. WskazówkaJeśli utworzono aplikację dla funkcji t-test można na jej podstawie utworzyć nowy arkusz dla tych funkcji.
 3. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcjarecno(), ponieważ tabelacrosstable wymaga trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

 4. Kliknij run script aby załadować dane.

Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu z-test

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Edytorze ładowania danych kliknij compass w celu przejścia do widoku aplikacji, a następnie kliknij arkusz utworzony podczas ładowania danych.

  Zostanie otwarty widok arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj Type jako wymiar.
 4. Dodaj do tabeli następujące wyrażenia jako miary.

 5. Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
WskazówkaMożesz zmienić sposób formatowania liczb z miar w celu uzyskania bardziej czytelnych wyników. Tabelę będzie łatwiej odczytać, jeśli w większości miar formatowanie liczb zostanie ustawione na Liczba>Proste, zamiast na Auto. Ale na przykład dla funkcji ZTest Sig należy używać formatowania liczb: Niestandardowe, a następnie dostosować wzorzec formatu do # ##.

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji z-test dla danych z próby będzie zawierać następujące wartości:

Tabela wynikowa
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu z-testw

Funkcje z-testw są stosowane w przypadku, gdy szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym. Wyrażenia takie wymagają podania wartości argumentu weight. W poniższych przykładach użyto wszędzie wartości 2, ale można w tym celu użyć wyrażenia, które określi wartość argumentu weight dla każdej obserwacji.

Przykłady i wyniki:  

W przypadku zastosowania tych samych danych z próby i formatów liczb co w funkcjach z-test tabela docelowa dla funkcji z-testw będzie zawierać następujące wartości:

Tabela wynikowa
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!