Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Delvis laddning

En fullständig laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara Load- och Select-satser med ett inledande Add-, Merge- eller Replace-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Only-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid fullständiga laddningar. Följande tabell sammanfattar programutförandet för delvisa och fullständiga omladdningar.

 
Sats Fullständig omladdning Delvis laddning
Load ... Sats körs Sats körs inte
Add/Replace/Merge Load ... Sats körs Sats körs
Add/Replace/Merge Only Load ... Sats körs inte Sats körs

Delvisa laddningar har flera fördelar jämfört med fullständiga laddningar:

  • Det går fortare eftersom det bara är data som ändrats nyligen som måste laddas. Skillnaden är avsevärd för stora datauppsättningar.

  • Det går åt mindre minne eftersom färre data laddas.

  • Mer tillförlitligt eftersom frågor till källdata körs snabbare, vilket minskar risken för nätverksrelaterade problem.

Anteckning om informationFör att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen Ladda. Mer information finns i Knapp. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!