Gå till huvudinnehåll

Join

join-prefixet länkar den inlästa tabellen till en existerande namngiven tabell eller den senast skapade datatabellen.

Syntax:  

[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )

Länkningen är en så kallad natural join, som görs över alla gemensamma fält. Join-satsen kan inledas med något av prefixen inner, outer, left eller right.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Exempel:  

Join SELECT * from table1;

 

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

join (tab1) LOAD * from file3.csv;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!