Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda relativa tal i en tabell för att beräkna bidrag

I det här exemplet visas hur du använder modifieraren för relativa tal för att beräkna bidrag i en tabell med en dimension.

Tabell som skapats genom att använda relativa tal för att beräkna ekonomiska bidrag.

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi en datafil från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Hämta och expandera introduktionskursen. Filen ligger i mappen Tutorials source: Sales.xls

Gå till Introduktionskurs – Bygga en app för att hämta filen.

Lägg till datafilen i en tom app. Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata.

Mått

Vi skapar måttet försäljningsvolym i Originalobjekt:

 • Sales med uttrycket Sum(Sales). Det här är den totala försäljningsvolymen.

Visualisering

Vi börjar med att lägga till en filterruta i arket och ange följande dataegenskaper:

 • Dimension: Product Group.

Vi lägger även till en tabell på arket och anger följande dataegenskaper:

 • Dimension: Year (Date.Year).
 • Mått: Sales, vilket är måttet som skapades tidigare.

Följande tabell skapas, med kolumner som visar året och den totala försäljningen för varje år.

Tabell med kolumner som visar år och försäljningssumma

Ställ in TalformatValuta och Formatmönster$ #,##0;-$ #,##0.

Det är bra att ge diagrammen namn som representerar innehållet. Överväg även att ändra rubriken för varje kolumn så att den reflekterar vad kolumnen representerar. Den första kolumnen vi lade till är Year och den andra kolumnen innehåller Sales per year.

Relativa tal

Vi skulle kunna använda filterrutan för att välja specifika produktgrupper och se årsförsäljning och total försäljning för dessa. Det skulle inte ge någon god jämförelse av vad de bidrar med. Vi kommer i stället att använda relativa tal för att få fram procentandelar som indikerar produktgruppens bidrag. Genom att ändra parametrarna som beräkningen av de relativa talen baseras på får vi fram olika bidrag och får en bättre förståelse.

Ett års bidrag till försäljningen för produktgrupp

För att kunna se hur mycket varje år har bidragit till den totala försäljningen för en specifik produktgrupp när vi gör ett urval måste vi lägga till en tredje kolumn:

 • Gå till egenskapspanelen, högerklicka på Sales per year och välj Kopiera.

För att kunna använda det här kopierade måttet som ett relativt tal kommer vi att använda en modifierare.

 1. Under Mått: Sales per year anger du Relative numbers vid Modifierare. Då kommer måttet att fungera som ett relativt tal.
 2. Ställ in Modifierare > Urvalets omfattningCurrent selection. Det innebär att modifieraren beräknas relativt de urval som görs.
 3. Som standard ställs Modifierare > Urvalets omfattning in på Disregard dimension. Det innebär att modifieraren beräknas relativt totalen.
 4. Ställ in TalformatAnpassat och Formatmönster#,##0%.
 5. Ändra Etikett till något meningsfullt som Contribution to total sales of current selection.

Vår tabell ser ut som följer: den sista kolumnen visar varje års bidrag till den totala försäljningen för den valda produktgruppen.

Tabell som visar bidrag för varje år

En produktgrupps bidrag till total försäljning

För att kunna se hur mycket varje års försäljning av en specifik produktgrupp har bidragit till den totala försäljningen av alla produktgrupper måste vi lägga till en fjärde kolumn:

 • Gå till egenskapspanelen, högerklicka på Contribution to total sales of current selection och välj Kopiera.

Vi ska använda modifieraren Relative numbers igen, men med andra egenskaper den här gången.

 1. Ställ in Modifierare > Urvalets omfattningDisregard selection. Det innebär att gjorda urval kommer att ignoreras när modifieraren beräknas.
 2. Modifierare > Urvalets omfattning är redan inställt på Disregard dimension. Det innebär att modifieraren beräknas relativt totalen.
 3. Ändra Etikett till något meningsfullt som Contribution to total sales from all years.

Talformat och Formatmönster är redan inställda eftersom vi kopierade det tidigare måttet.

Vår tabell ser ut som följer: den sista kolumnen visar den valda produktgruppens bidrag till den totala försäljningen för alla tre åren.

Tabell som visar bidrag för alla tre åren.

Eftersom vi inte har gjort några urval ännu har de två sista kolumnerna samma värde.

En produktgrupps bidrag till årsförsäljningen

För att kunna se hur mycket försäljningen av en specifik produktgrupp har bidragit till det årets försäljning jämfört med alla andra produktgrupper måste vi lägga till en femte kolumn:

 • Gå till egenskapspanelen, högerklicka på Contribution to total sales from all years och välj Kopiera.

Vi ska använda modifieraren Relative numbers igen, men med andra egenskaper den här gången.

 1. Ställ in Modifierare > Urvalets omfattningDisregard selection. Det innebär att gjorda urval kommer att ignoreras när modifieraren beräknas.
 2. Modifierare > Urvalets omfattning är redan inställt på Respect dimension. Det innebär att modifieraren beräknas relativt varje dimensionsvärde.
 3. Ändra Etikett till något meningsfullt som Contribution to sales of each year.

Vår tabell ser ut som följer: den sista kolumnen visar den valda produktgruppens bidrag till den totala försäljningen för alla tre åren.

Tabell som visar den valda produktgruppens bidrag till den totala försäljningen för alla tre åren.

Eftersom vi inte har gjort några urval ännu, visar den sista kolumnen alla produktgruppers årliga bidrag för varje år.

Göra urval

Nu kan vi börja göra urval och ändra våra relativa tal till något som ger bättre förståelse.

 1. Klicka på Checkmark Klar med redigeringen i verktygsfältet.
 2. Välj Canned Products i filterrutan för produktgrupper.

Vår tabell ser ut så här.

Tabell som skapats genom att använda relativa tal för att beräkna ekonomiska bidrag.

Upptäckt

Tabellen visar den relativa försäljningen för varje år. Genom att ha de olika bidragskolumnerna och använda relativa tal som måttmodifierare får vi en bättre förståelse för hur varje produktgrupp bidrar till den totala försäljningen. I kolumnen Contribution to total sales of current selection kan vi se att 40 % av försäljningen av Canned Product skedde under år 2012, med en drastisk nedgång under 2014. Kolumnen Contribution to total sales from all years visar att 8 % av den totala försäljningen över alla tre åren kom från försäljningen av Canned Product under 2012. Kolumnen Contribution to sales of each year säger oss också att under 2012 bidrog försäljningen av Canned Product med 21 % av försäljningen det året, och att samma sak gäller för försäljningen under 2014.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!