Ga naar hoofdinhoud

Navigatiebalk

Navigeer snel en gebruik de hulpmiddelen die u zoekt in de navigatiebalk en werkbalk in Qlik Sense.

Navigatiebalk en werkbalk in Qlik Sense

Navigatiebalk en werkbalk in Qlik Sense Enterprise.

Menu-opties kunnen verschillend zijn, afhankelijk van:

  • Of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (bekijkt).
  • Het diagramtype.
  • De machtigingen die uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Navigatiebalk

Navigatiebalk in Qlik Sense Enterprise.

In de navigatiebalk kunt u:

  • Klik op Qlik om door de hub te navigeren.
  • Klik op om acties uit te voeren op basis van de weergave waarin u zich bevindt. In de werkbladweergave van een gepubliceerde app kunt u bijvoorbeeld Werkblad downloaden als PDF, Werkblad dupliceren, Werkblad goedkeuren, Publicatie van werkblad ongedaan maken en Werkblad insluiten. U kunt ook naar het App-overzicht navigeren en de Touchscreenmodus in- of uitschakelen.
  • In het tabblad Voorbereiden kunt u kiezen voor Gegevensbeheer, de editor voor laden van gegevens, de gegevensmodelviewer, Bedrijfslogica/Logisch model en Bedrijfslogica/Woordenlijst.
  • In het tabblad Analyse kunt u Werkblad selecteren.
  • In het tabblad Vertellen kunt u voor Presentatie kiezen.
  • Klik op de app-naam om de app-details te openen, bijvoorbeeld om de naam van de app of de app-instellingen te wijzigen.
  • Klik op het zoekvak en voer een zoekopdracht in om gebruik te maken van op zoekopdrachten gebaseerde Inzichtenadviseur-analyse. Alleen Werkblad.

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense Enterprise.

In de werkbalk kunt u taken uitvoeren die betrekking hebben op de weergave waar u zich in bevindt. Sommige taken die zich in andere delen van de gebruikersinterface bevonden, zijn naar de werkbalk verplaatst. Met Inzichtenadviseur krijgt u toegang tot Inzichtenadviseur Zoeken en Analysetypen van Insight Advisor.

Met de werkbladweergave in bewerkingsmodus bijvoorbeeld kunt u het bedrijfsmiddelenvenster of het eigenschappenvenster openen, en bladwijzers en werkbladen maken en beheren. Knippen, kopiëren en plakken, die vroeger onderaan het werkblad te vinden waren, staan nu in de werkbalk. In de analysemodus kunt u werken met selecties, en werkbladen en bladwijzers maken en beheren.

In de presentatieweergave kunt u afbeeldingen, tekst, vormen enzovoorts toevoegen.

Werkbalk op een werkblad in bewerkingsmodus

Werkbalk op een werkblad in bewerkingsmodus.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!