Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Apache Parquet dosyalarıyla çalışma

Apache Parquet, büyük veri kümelerini depolamak ve sorgulamak için oldukça verimli bir sütunlu depolama biçimidir. Qlik Sense içinde, Parquet dosyalarındaki verileri okuyabilir ve tabloları Parquet dosyaları olarak depolayabilirsiniz.

Parquet, tüm tabloyu okumak yerine tablodaki belirli sütunların verimli bir şekilde sorgulanmasına olanak tanır. Bu, Parquet'i büyük veri işleme ile kullanım için oldukça uygun hâle getirir. Parquet, verilerin verimli bir şekilde sıkıştırılmasını ve şifrelenmesini de destekler. Bu, depolama alanını daha da azaltabilir ve sorgu performansını iyileştirebilir.

Bilgi notuAğustos 2023'ten önceki bir Qlik Sense sürümünde oluşturulan tüm mevcut uygulamalar, Parquet desteğini etkinleştirmek için manuel olarak güncellenmelidir. Bu, hem Ağustos 2023'e yükseltilen dağıtımlar için hem de mevcut uygulamaları yeni bir dağıtıma aktarırken gereklidir. Uygulamaları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bk. Qlik Sense uygulamasındaki mevcut uygulamalar için Parquet dosyası desteğini etkinleştirme.

Parquet dosyaları oluşturma

Komut dosyasındaki Store komutunu kullanarak Parquet dosyaları oluşturabilirsiniz. Kod içinde önceden okunan bir tablonun veya bunun bir parçasının seçtiğiniz bir konumdaki açıkça adlandırılmış bir dosyaya dışa aktarılmasını belirtin.

Daha fazla bilgi için bk. Store.

Parquet dosyalarından veri okuma

Qlik Sense tarafından desteklenen diğer veri dosyalarında olduğu gibi, bir Parquet dosyasındaki verileri okuyabilirsiniz. Buna Veri yöneticisi, Veri yükleme düzenleyicisi veya yeni bir uygulamaya veri eklediğiniz zamanlar dahildir.

Daha fazla bilgi için bkz. Dosyalardan veri yükleme.

LOAD komutuyla veri komut dosyasında da bir Parquet dosyasından veri yükleyebilirsiniz. Örneğin:

LOAD * from xyz.parquet (parquet);

Daha fazla bilgi için bk. Load.

Sınırlamalar

  • İç içe yerleştirilmiş alan türleri, Qlik Sense tarafından desteklenmez. Alanlar yüklenir ancak içerik boş olur.

  • Bir int96 zaman damgası alanı içeren Parquet dosyaları doğru şekilde yüklenmeyebilir.

    Int96, saat dilimi bilgisi bulunmayan bir zaman damgası içeren, kullanımdan kaldırılmış bir veri türüdür. Alanı UTC olarak okuma girişimi yapılır ancak farklı satıcı uygulamaları olduğu için başarı garanti edilmez.

    Yüklenen verileri doğrulayın ve gerekirse bir fark değeri ile doğru saat dilimine ayarlayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!