Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Replace

Prefixet Replace kan adderas till valfri LOAD- eller SELECT-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska ersätta en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. Replace-prefixet kan även användas i en Map-sats.

Anteckning om informationFör att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen Ladda. Mer information finns i Knapp. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Replace [only] mapstatement

 

Under en vanlig laddning (ej delvis) fungerar konstruktionen Replace LOAD som en vanlig LOAD-sats, men den föregås av Drop Table. Först utgår den gamla tabellen, och sedan genereras poster som lagras som en ny tabell.

Om Concatenate-prefixet används, eller om det finns en tabell med samma uppsättning fält, blir detta den tabell som utgår. Annars finns det ingen tabell som ska utgå och konstruktionen Replace LOAD är likadan som en vanlig LOAD-sats.

En delvis laddning gör samma sak. Den enda skillnaden är att det alltid finns en tabell från den tidigare skriptexekveringen att låta utgå. Med konstruktionen Replace LOAD utgår alltid den gamla tabellen först, och sedan skapas en ny.

Om Replace Map...Using-satsen används utförs mappningen även vid delvis skriptexekvering.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar. Den ska ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!