Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Outer

Det explicita prefixet Join går att fördefiniera med prefixet Outer för att ange en outer join. I en outer join genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Nyckelordet Outer är valfritt och är den join-typ som är standard när ett join-prefix inte anges.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!