Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NoConcatenate

Med NoConcatenate-prefixet tvingas skriptet att behandla två inlästa tabeller med identiska fält som två separata interna tabeller. Annars skulle tabellerna konkateneras automatiskt.

Syntax:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Om en tabell är laddad som innehåller ett identiskt antal fält och matchande fältnamn som en tabell som laddats tidigare i skriptet kommer Qlik Sense som standard att autokonkatenera de här två tabellerna. Detta kommer att ske även om den andra tabellen har ett annat namn.

Men om skriptprefixet NoConcatenate anges före load-satsen eller select-satsen i den andra tabellen kommer dessa två tabeller att laddas separat.

Ett typiskt användarfall för NoConcatenate är när du behöver skapa en tillfällig kopia av en tabell för att utföra någon tillfällig transformering på den kopian, samtidigt som du behåller eh en kopia av ursprungliga data. NoConcatenate säkerställer att du kan göra den kopian utan att implicit lägga till den tillbaka på källtabellen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Funktionsexempel
ExempelResultat

Source: LOAD A,B from file1.csv;

CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;

En tabell med A och B som mått laddas. En andra tabell med samma fält laddas separat genom att använda NoConcatenate-variabeln.

Exempel 1 – implicit konkatenering

Exempel 2 – scenario med användarfall

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!