Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Inner

Prefixen join och keep kan inledas med prefixet inner. Om det används före join anger det att inner join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Om det används framför keep, anger det att båda rådatatabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i Qlik Sense.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!